Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez Imagene.me S.A. w celu opracowania nowego produktu z dziedziny medycyny spersonalizowanej.
 • Ostatnia zmiana 07.02.2024 przez Dział Projektów Pomocowych

  Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez Imagene.me S.A. w celu opracowania nowego produktu z dziedziny medycyny spersonalizowanej

   

  Projekt badawczo-rozwojowy pn. "Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez Imagene.me S.A. w celu opracowania nowego produktu z dziedziny medycyny spersonalizowanej" współfinansowany został z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ze środków Poddziałania 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach. Nr umowy: WND-RPPD.01.02.01-20-0175/19 z dn. 03.07.2020 r.

  • Całkowita wartość projektu: 2 985 797,02 zł
  • Wartości przypadające UMB: wydatki ogółem to 462 500 zł, zaś poziom dofinansowania to 442 865,85 zł.
  • Okres realizacji: styczeń 2020 – luty 2022
  • LIDER PROJEKTU: przedsiębiorstwo Imagene.me S.A.
  • KONSORCJANT: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

   

  Celem projektu było: przeprowadzenie przez przedsiębiorstwo Imagene.me S.A. we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku prac badawczo-rozwojowych ukierunkowanych na wdrożenie innowacyjnego produktu–aplikacji cukrzycowej jako narzędzia wspomagającego profilaktykę, diagnostykę i terapię u chorych na cukrzycę typu 2 wykorzystującej zaawansowane metody zbierania i analizy danych wielomodalnych opartej na metodach sztucznej inteligencji oraz rozwiązaniach telemedycyny.