Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez Imagene.me S.A. w celu opracowania nowego produktu z dziedziny medycyny spersonalizowanej.
 • Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez Imagene.me S.A. w celu opracowania nowego produktu z dziedziny medycyny spersonalizowanej. logotypy fundusze europejskie
 • Ostatnia zmiana 18.04.2023 przez Dział Projektów Pomocowych

  Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez Imagene.me S.A. w celu opracowania nowego produktu z dziedziny medycyny spersonalizowanej

   

  Informacja ogólna o projekcie

  W dniu 03 lipca 2020 roku podpisana została umowa nr WND-RPPD.01.02.01-20-0175/19 o dofinansowanie projektu badawczo-rozwojowego współfinansowanego ze środków Poddziałania 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie realizowane jest wspólnie przez przedsiębiorstwo Imagene.me S.A. (Lider) oraz Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (Konsorcjant).

   

  • Całkowita wartość projektu: 2 985 797,02 zł
  • Wartości przypadające UMB: wydatki ogółem to 462 500 zł, zaś poziom dofinansowania to 442 865,85 zł.
  • Okres realizacji: 01.04.2020 – 28.02.2022

   

  Cel projektu: przeprowadzenie przez przedsiębiorstwo Imagene.me S.A. we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku prac badawczo-rozwojowych ukierunkowanych na wdrożenie innowacyjnego produktu–aplikacji cukrzycowej jako narzędzia wspomagającego profilaktykę, diagnostykę i terapię u chorych na cukrzycę typu 2 wykorzystującej zaawansowane metody zbierania i analizy danych wielomodalnych opartej na metodach sztucznej inteligencji oraz rozwiązaniach telemedycyny.