Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wykorzystywanie nowych metod i narzędzi w kształceniu studentów UMB w zakresie ochrony radiologicznej.
 • Ostatnia zmiana 13.05.2024 przez Dział Projektów Pomocowych

  Wykorzystywanie nowych metod i narzędzi w kształceniu studentów UMB w zakresie ochrony radiologicznej

   

  Projekt pn. "Wykorzystywanie nowych metod i narzędzi w kształceniu studentów UMB w zakresie ochrony radiologicznej", realizowany był z Funduszy Norweskich i krajowych, nr umowy: FSS/2014/HEI/W/0088/U/0019 z dn. 18.02.2015

  • Okres realizacji projektu: 01.02.2015 - 31.05.2016
  • Wartość projektu: 195 269,15 zł
  • Kierownik projektu: mgr inż. Marek Sokołowski

   

  Celem projektu było dostosowanie oferty dydaktycznej kierunku Elektroradiologia poprzez modyfikację programu studiów oraz zmianę programu przedmiotu pn. „Ochrona radiologiczna z elementami fizyki współczesnej” oraz podniesienie jakości nauczania diagnostyki, dzięki przejściu z obrazowania analogowego do cyfrowego poprzez zakup sprzętu do Zakładu Radiologii UMB.

   

  ZADANIA W PROJEKCIE:

  1. Szkolenia pracowników kadry naukowo-dydaktycznej kształcącej studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu na kierunku Elektroradiologia oraz prowadzących przedmioty pokrewne z zakresu wykonywania testów kontroli jakości w radiologii i fluoroskopii na najnowocześniejszym sprzęcie medycznym:

  • Szkolenie teoretyczno – praktyczne nt. metodologii wykonywania testów kontroli jakości aparatów RTG ogólno – diagnostycznych, dla pracowników Zakładu Radiologii UMB:

  • Moduł I Fluoroskopia
  • Moduł II Radiografia

  • Szkolenie teoretyczne nt. ochrony radiologicznej i kontroli jakości w radiologii – dla pracowników Zakładu Radiologii, Zakładu Radiologii Dziecięcej oraz Kliniki Onkologii.
  • Szkolenie SOR – Radiologia na dyżurze dla pracowników Zakładu Radiologii UMB - zajęcia interaktywne połączone z warsztatami

  2. Wprowadzenie zmian do programu nauczania na kierunku elektroradiologia I roku studiów II stopnia poprzez stworzenie kompleksowego przedmiotu „Ochrona radiologiczna z elementami fizyki współczesnej”

  3. Wydanie skryptu dla studentów Elektrokardiologii zawierającego część teoretyczną i praktyczną oraz zestaw testów praktycznych

  4. Rozwój infrastruktury Zakładu Radiologii UMB dzięki zakupowi narzędzi i sprzętu do prowadzenia kontroli jakości (wymóg prawny: ustawa prawo atomowe) dzięki której wyeliminowano konieczność obróbki chemicznej radiogramów, co przyczyniło się do ochrony środowiska naturalnego. Zakup sprzętu kontrolno-pomiarowego został poprzedzony ekspertyzą wyposażenia.

  5. Konferencja podsumowująca i upowszechniająca rezultaty projektu

   

  EFEKTY PROJEKTU W LICZBACH:
  • Łącznie 64 godzin szkoleniowych dla pracowników kadry naukowo – dydaktycznej UMB (w tym 48 godzin zajęć teoretyczno-praktycznych i 16 godzin szkolenia teoretycznego);
  1 zmodyfikowany program nauczania przedmiotu „Ochrona radiologiczna z elementami fizyki współczesnej”
  1 skrypt powstały w ramach projektu pn. „Ochrona radiologiczna z elementami fizyki współczesnej”
  54 osoby przeszkolone w ramach projektu
  • 1 konferencja podsumowująca rezultaty projektu
  1 strona internetowa projektu http://www.rad.umb.edu.pl