Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego.
 • Ostatnia zmiana 23.05.2022 przez Dział Projektów Pomocowych

  Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego

   

  Informacja ogólna o projekcie

  W dniu  21 grudnia 2017 roku została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn. Poprawa stanu zdrowia populacji pracującej województwa podlaskiego” numer UDA-RPPD.02.05.00-20-0009/17, przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa (RPOWP 2014-2020)

  Wartość projektu/koszty kwalifikowalne to 12 215 779,22 zł, z czego wartość dofinansowania 11 602 369,99 zł.

  w tym:

  • Płatność ze środków europejskich 10 383 412,34 PLN
  • Dotacja celowa z budżetu krajowego 1 218 957,65 PLN

  Lider projektu - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, partnerzy - Łomżyńskie Centrum Medyczne, Szpital Wojewódzki im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach oraz Stowarzyszenie EURYDYKI w Białymstoku.

  Na poziomie UMB kwota dofinansowania wynosi 9 273 202,46 zł.

  Celem głównym programu jest poprawa stanu zdrowia osób w wieku 25-50 lat pracujących w województwie podlaskim poprzez przeprowadzenie interwencji w zakresie modyfikacji czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych oraz wdrożenie działań mających na celu zmianę niewłaściwego stylu życia do roku 2021.

  Projekt pozytywnie wpłynie na efektywność korzystania z zasobów, zwłaszcza personalnych oraz przyczyni się do możliwości osiągania wzrostu społeczno-gospodarczego na terenie woj. podlaskiego, ponieważ zwiększony zostanie potencjał zdrowotny populacji pracującej poprzez wyeliminowanie części ryzyk zdrowotnych i zmniejszenie negatywnych skutków występowania problemów zdrowotnych populacji. Realizacja projektu umożliwi poprawę stanu zdrowia uczestników projektu, a w konsekwencji zmniejszona zostanie na terenie woj. Podlaskiego potrzeba wykorzystywania kapitałochłonnych oraz wysokospecjalistycznych usług sektora ochrony zdrowia, zwłaszcza w zakresie wykorzystywania infrastruktury opieki stacjonarnej w województwie podlaskim.

  Planowana współpraca lidera – UMB i partnerów, a także beneficjentów projektu przyczyni się do intensyfikacji wdrożenia zasady horyzontalnej „Współpraca” na terenie woj. Podlaskiego. Udział Uniwersytetu w projekcie przysporzy profitów w postaci zwiększenia prestiżu Uczelni dzięki publikacji serii artykułów naukowych oraz monografii, realizacji celów statutowych, przeprowadzenia badań naukowych, które przyczynią się do lepszego poznania i zrozumienia mechanizmów chorobotwórczych oraz opracowanie nowych metod skuteczniejszego leczenia, sposobności uzyskania dodatkowych przychodów finansowych, które wesprą dalszy rozwój Uczelni.

  Termin realizacji projektu: grudzień 2017 - grudzień 2021

  Strona projektu: zdrowiewpracy.umb.edu.pl