Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatrycznym.
 • Ostatnia zmiana 26.04.2018 przez Administrator UMB

  Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatrycznym

   

  Informacja ogólna o projekcie

  W dn. 21.07.2016 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn. Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatrycznymi, realizowanego z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój Edukacja (PO WER), którego rozpoczęcie planowane jest od nowego roku akademickiego 2016/2017. Stronami umowy są: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Instytucja Pośrednicząca oraz Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

   

  Realizowany projekt dotyczy działalności dwóch Wydziałów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku: Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu. Jego głównym celem jest przygotowanie studentów kierunku lekarskiego, pielęgniarstwa i fizjoterapii UMB (72 osób) do wejścia na rynek pracy, poprzez wprowadzenie długofalowej i kompleksowej strategii podnoszenia kompetencji pożądanych przez pracodawców w zakresie interdyscyplinarnej opieki nad pacjentem geriatrycznym.

   

  Cel szczegółowy zakłada podniesienie kwalifikacji wśród studentów niezbędnych dla zapewnienia właściwej jakości opieki nad pacjentem geriatrycznym. Będą m.in. przeprowadzane warsztaty z zakresu komunikacji i doskonalenia umiejętności analitycznych (umiejętność komunikacji z osobą starszą i jej rodziną, umiejętność analizy i interpretacji czynności podejmowanych przez pozostałych członków zespołu terapeutycznego), dodatkowe  zadania praktyczne w ramach zajęć fakultatywnych z wykorzystaniem doświadczeń i narzędzi wypracowanych w projekcie oraz krajowe i zagraniczne wizyty studyjne w ośrodku zajmującym się pacjentem geriatrycznym

   

  UMB planuje również modyfikację sylabusów w zakresie pracy zespołów projektowych na przedmiotach realizowanych na kierunku lekarskim („Gerontologia”),, pielęgniarstwie ("Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne”) i fizjoterapii („Fizjoterapia kliniczna w geriatrii”). W nowym systemie kształcenia zostanie poszerzony o 15 h.

   

  Realizacja projektu ma na celu wykształcenie u studentów UMB kompetencji pożądanych przez pracodawców i sytuację społeczną, związaną z niedoborem wykwalifikowanych kadr specjalizujących się w kompleksowej opiece nad osobami w podeszłym wieku. Wypracowane rezultaty przyczynią się do podniesienia konkurencyjności absolwentów na rynku pracy oraz będą miały bezpośredni wpływ na pacjentów korzystających z ich pomocy medycznej.

   

  Budżet projektu opiewa na łączna kwotę 397 383,45 zł, który w kwocie 385 445,45 zł zostanie sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i z wkładu własnego UMB.

   

  Zakończenie projektu przewidziane jest w lipcu 2019 r.