Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Badanie potencjału naukowego.
 • Badanie potencjału naukowego.
 • Treść niedostępna...

  powrót
  Ostatnia zmiana 17.10.2023 przez Administrator UMB

  Badanie potencjału naukowego

   

  Szanowni Państwo,

  W związku z wejściem życie Zarządzenia Rektora nr 126/2021 z dnia 27.10.2021r. w sprawie badania rozwoju potencjału naukowego nauczycieli akademickich zatrudnionych w grupie badawczej i badawczo-dydaktycznej oraz innych pracowników prowadzących działalność naukową, za okres 2017-2021, przypominamy o istotnych kwestiach:

  1. Weryfikacja potencjału naukowego nauczycieli akademickich zatrudnionych w grupie badawczej i badawczo-dydaktycznej oraz pozostałych pracowników, którzy złożyli w okresie 2018-2021 oświadczenie o zaliczeniu do liczby pracowników prowadzących działalność naukową, tzw. liczby N, nastąpi na podstawie publikacji, do których złożyli Oni oświadczenie upoważniające za pośrednictwem Polskiej Platformy Medycznej do dnia 15 listopada 2021r. oraz wykazu projektów, patentów, komercjalizacji i usług sporządzonych przez jednostki administracyjne.

   

  1. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w grupie pracowników dydaktycznych, a także pracownicy naukowo-techniczni i techniczni, mogą złożyć do 10 listopada 2021 roku do właściwych Dziekanów Kolegiów dyscyplin naukowych oświadczenie o gotowości poddania ich dorobku naukowego Badaniu potencjału naukowego, stanowiące Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora. Badanie potencjału naukowego w tej grupie odbędzie się na postawie zgłoszonych do bazy Bibliografii publikacji pracowników UMB do dnia 8 listopada 2021r.

   

  Zarządzenie Rektora w sprawie badania rozwoju potencjału naukowego

  Instrukcja jak wygenerować oświadczenie nr3