Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zgłoszenia naruszeń prawa.
 • Ostatnia zmiana 07.03.2024 przez Administrator UMB

  Zgłoszenia naruszeń prawa

  Procedura zgłaszania naruszeń prawa oraz ochrony sygnalistów w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku (wprowadzona Zarządzeniem nr 47/2022 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 1.06.2022 r. https://bip.umb.edu.pl/pl/attachments/download/8677) umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości za pośrednictwem dedykowanych kanałów informacyjnych obowiązujących w UMB.

  Zgłoszenia naruszeń można dokonać poprzez:

  1. wysyłkę na adres mailowy:
   naruszenia@umb.edu.pl;
  2. przekazanie osobiste Pełnomocnikowi:
   w takim przypadku Pełnomocnik przyjmuje zgłoszenie na wniosek zgłaszającego za pomocą bezpośredniego spotkania zorganizowanego w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku;
  3. wysyłkę w formie listownej na adres:
   Pełnomocnik ds. zgłoszeń naruszeń prawa
   Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
   ul. Jana Kilińskiego 1; 15-089 Białystok.

  Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:

  1. dane kontaktowe tj. imię i nazwisko, status;
  2. informację, czy zgłoszenie zostało przekazane do podmiotu zewnętrznego;
  3. szczegółowy opis naruszeń wraz z okolicznościami ich zajścia, datami oraz świadkami, jeżeli tacy występują;
  4. wskazanie preferowanego sposobu kontaktu zwrotnego.

  Pełnomocnik Rektora ds. zgłoszeń naruszeń prawa - mgr Ewa Krysztopik

  Kontakt:
  tel. 85 748 54 14
  e-mail: naruszenia@umb.edu.pl

  Formularz Zgłoszenia - https://bip.umb.edu.pl/pl/attachments/download/8675

  Link do Procedury - https://bip.umb.edu.pl/pl/attachments/download/8676

  Klauzule informacyjne - pobierz plik