• Ostatnia zmiana 23.06.2020 przez Biuro Rektora

  Podyplomowe Studium Prawa Organizacji i Zarządzania w Ochronie Zdrowia

                                       

   

   

   

  Obrona prac dyplomowych odbędzie się 27.06.2020r. o godz. 8.30 w Colegium Novum UMB,
  ul. Waszyngtona 15 a ( Blok "M")
  VI piętro , sala nr 1

   

   

   

  Komunikat w sprawie realizacji zajęć wynikających z programu Podyplomowego Studium Prawa, Organizacji i Zarządzania w Ochronie Zdrowia w roku 2019/2020

   

   

   

  dr Tomasz Koronkiewicz tel. 609 557 448

  mgr Tomasz Sołomianko tel. 604 606 013
  mail: tomasz.solomianko@tomsol.pl

          

   

   

  Harmonogram XVII edycji 2019/2020

   

   

  Rekrutacja 2020/2021- XVIII edycja

   

  WKRÓTCE NOWY KIERUNEK STUDIÓW

   

   

  koszt nauki: 2500 zł - czesne za semestr (możliwość opłaty w ratach) oraz wpisowe 200 zł -płatne na konto:
  Bank Pekao SA Oddział w Białymstoku
  40 1240 5211 1111 0000 4920 7392
  z dopiskiem PSPOiZwOZ

   

  Wymagane dokumenty:

  • podanie na druku PSPOiZwOZ (pobierz druk wniosku)
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (możliwość przyjęcia osób z ostatniego roku studiów),
  • 1 zdjęcie.

   

   

  Dokumenty należy składać do 31.10.2020 r. w Biurze Rektora UMB - lub pocztą na adres:

  Studium Podyplomowe
  ul. Jana Kilińskiego 1
  15-089 Białystok

  tel. 85 748 54 03

  www.facebook.com/studiumprawa

   

  Możliwość dofinansowania - Studium wpisane do Bazy Usług Rozwojowych.

   

  ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA. O PRZYJĘCIU DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.