• Ostatnia zmiana 07.06.2018 przez Buro Rektora

  Studia podyplomowe z zakresu prawa organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia

  Przypominamy o zabraniu ze sobą zaświadczeń o zatrudnieniu
  i
  uregulowaniu wszystkich należności finansowych ( ostatnia rata- 500 zł i opłata za dyplom 30 zł)

   

  09.06.2018r.  OBRONA PRAC DYPLOMOWYCH

  godz. 8:30 , VI piętro, Blok "M"

   

   

   

   

  Zajęcia odbywają się w Colegium Novum UMB, ul. Waszyngtona 15 a ( Blok "M")

  VI piętro , sala nr 1

   

   

   

  HARMONOGRAM XV EDYCJI

   

   

  Rekrutacja 2017/2018

  koszt nauki: 2500 zł - czesne za semestr (możliwość opłaty w ratach) oraz wpisowe 200 zł - płatne na konto:
  Bank Pekao SA Oddział w Białymstoku
  40 1240 5211 1111 0000 4920 7392
  z dopiskiem PSPOiZwOZ

   

  • wymagane dokumenty:
  • podanie na druku PSPOiZwOZ,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych(możliwość przyjęcia osób z ostatniego roku studiów),
  • 2 zdjęcia,
  • ksero dowodu osobistego
  • pobierz druk wniosku 

   

  Dokumenty należy składać do 15.10.2017r. w Rektoracie UMB - lub pocztą na adres:

  Studium Podyplomowe
  ul. Jana Kilińskiego 1
  15-089 Białystok

  tel. 85 748 54 03

  ww.facebook.com/studiumprawaumb

   

  ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA. O PRZYJĘCIU DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

  INFORMACJA O STUDIUM

  Zajęcia odbywają się w Colegium Novum UMB, ul. Waszyngtona 15 a ( Blok "M")

  VI piętro , sala nr 1

  Białystok, dn 04.06.2017r.

   

  Zarządzenie nr 1/2017

   

  Zgodnie z § 12 Regulaminu studiów podyplomowych prawa, organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia wprowadzam dla słuchaczy XV i kolejnych edycji Studium zniżki w opłatach za studia:

  - 10 % zniżki – wszystkie osoby, które złożą podanie do dnia 30 czerwca (decyduje data wpłynięcia podania do UMB)

  - 10% zniżki – w sytuacji, gdy co najmniej 3 osoby z jednej instytucji składają podania jednocześnie

  - 10% zniżki dla obecnych pracowników USK w Białymstoku, pracowników UMB, pracowników UDSK w Białymstoku

  - 5% zniżki dla osób zgłaszających się na studia z rekomendacji naszych absolwentów(wzór rekomendacji w załączniku)

  *zniżki nie sumują się