• Ostatnia zmiana 16.11.2017 przez Buro Rektora

  Studia podyplomowe z zakresu prawa organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia

  III  Sesja 18-19.11 .2017r.  ( sobota,niedziela, godz. 9:00-16:00)

  sobota, niedziela : godz. 9:00 System Ochrony zdrowia w Polsce - dr n. med. Krzysztof Kuszewski

  doktor nauk medycznych, absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu, epidemiolog, specjalista organizacji ochrony zdrowia i zdrowia publicznego, stypendysta Rządu Francuskiego i Bosch Stiftung w Niemczech. W latach 1994-97 podsekretarz stanu Ministerstwie Zdrowia odpowiedzialny za przekształcenia systemowe: ubezpieczenia zdrowotne i lekarzy rodzinnych, reformę pogotowia wraz ze standardami medycznymi i technicznymi ambulansów, procedury wysokospecjalistyczne, ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, zakładach opieki zdrowotnej, transplantologii, służbie krwi i medycynie pracy. Były Konsultant Prezydenta RP, członek Rady Narodowego Funduszu Zdrowia. Obecnie Kierownik Zakładu Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia oraz Szpitalnictwa Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. Wice prezes Polskiej Unii Onkologii. Jest współautorem podręczników i monografii z dziedziny epidemiologii, szczepień, chorób zakaźnych oraz nurkowania, a także licznych artykułów z zakresu organizacji ochrony zdrowia oraz szpitalnictwa. Hobby: nurkowanie, żeglarstwo, narty, nordic walking.

   

  Zajęcia odbywają się w Colegium Novum UMB, ul. Waszyngtona 15 a ( Blok "M")

  VI piętro , sala nr 1

   

   

  IV Sesja:  2-3.12.2017 – Marketing w ochronie zdrowia – Ewa Opolska (SGH)

  EWA OPOLSKA (Absolwentka SGH (Organizacja i Zarządzanie). Stypendystka rządu kanadyjskiego w programie Master of Business Administration  dla pracowników naukowych na Université du Quebec w Montrealu. Stażystka L'Institut d'études politiques (IEP) de Paris w obszarze strategii komunikacji instytucji z otoczeniem. Odbyła staże naukowe w Londynie (Tack Training International) w zakresie marketingu i negocjacji handlowych oraz warsztaty w zakresie budowania wartości firmowych i wdrażania zmian organizacyjnych w Paryżu (Stratelium). Jest doświadczonym trenerem, prowadzącym zajęcia dla kadry menedżerskiej w dziedzinie zarządzania i marketingu. Jest stałym współpracownikiem Ernst&Young Academy of Business w zakresie prowadzenia szkoleń dla firm w dziedzinie zarządzania. Jest od wielu lat wykładowcą studiów podyplomowych realizowanych w SGH.

   

  V Sesja  16-17.12.2017    16.12.2017 Zarządzanie i Organizacja ZOZ - Krzysztof Rembeliński

                                            17.12.2017 Prawo Ochrony zdrowia – Tomasz Sołomianko ( Wydział Prawa)

   

   

  HARMONOGRAM XV EDYCJI

   

   

  Rekrutacja 2017/2018

  koszt nauki: 2500 zł - czesne za semestr (możliwość opłaty w ratach) oraz wpisowe 200 zł - płatne na konto:
  Bank Pekao SA Oddział w Białymstoku
  40 1240 5211 1111 0000 4920 7392
  z dopiskiem PSPOiZwOZ

   

  • wymagane dokumenty:
  • podanie na druku PSPOiZwOZ,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych(możliwość przyjęcia osób z ostatniego roku studiów),
  • 2 zdjęcia,
  • ksero dowodu osobistego
  • pobierz druk wniosku 

   

  Dokumenty należy składać do 15.10.2017r. w Rektoracie UMB - lub pocztą na adres:

  Studium Podyplomowe
  ul. Jana Kilińskiego 1
  15-089 Białystok

  tel. 85 748 54 03

  ww.facebook.com/studiumprawaumb

   

  ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA. O PRZYJĘCIU DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

  INFORMACJA O STUDIUM

  Zajęcia odbywają się w Colegium Novum UMB, ul. Waszyngtona 15 a ( Blok "M")

  VI piętro , sala nr 1

  Białystok, dn 04.06.2017r.

   

  Zarządzenie nr 1/2017

   

  Zgodnie z § 12 Regulaminu studiów podyplomowych prawa, organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia wprowadzam dla słuchaczy XV i kolejnych edycji Studium zniżki w opłatach za studia:

  - 10 % zniżki – wszystkie osoby, które złożą podanie do dnia 30 czerwca (decyduje data wpłynięcia podania do UMB)

  - 10% zniżki – w sytuacji, gdy co najmniej 3 osoby z jednej instytucji składają podania jednocześnie

  - 10% zniżki dla obecnych pracowników USK w Białymstoku, pracowników UMB, pracowników UDSK w Białymstoku

  - 5% zniżki dla osób zgłaszających się na studia z rekomendacji naszych absolwentów(wzór rekomendacji w załączniku)

  *zniżki nie sumują się