Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Białystok i region.
  • Ostatnia zmiana 10.04.2021 przez Administrator UMB

    Białystok i region

    POZNAJ BIAŁYSTOK I OKOLICE

    Przez setki lat przez Białystok przechodziła granica między Koroną Polską a Wielkim Księstwem Litewskim. Białostocczyznę znaczyły szlaki, którymi królowie i książęta polscy zdążali do swych rezydencji w Wilnie czy Grodnie.  Obecnie teren ten może poszczycić się piękną, unikalną  przyrodą oraz dziedzictwem wielu kultur zamieszkującym te ziemie od wieków.

    Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Podlasia.