• Ostatnia zmiana 13.11.2018 przez Biuro Rektora

  Komisje senackie

   

  Komisja ds. Aparatury

  • prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska - Przewodnicząca
  • prof. dr hab. Krzysztof Kowal
  • dr hab. Joanna Osada
  • dr hab. Michał Ciborowski
  • prof. dr hab. Halina Car
  • dr hab. Jan Kochanowicz

   

  Komisja ds. Finansów

  • prof. dr hab.  Krzysztof Sobolewski- Przewodniczący
  • prof.  dr hab.Artur Bossowski
  • dr hab. Jerzy Konstantynowicz
  • dr Marzanna Cechowska-Pasko
  • dr hab. Jan Kochanowicz

   

  Komisja ds. Dydaktyki i Wychowania

  • prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski - Przewodniczący
  • prof. dr hab. Małgorzata Szelachowska
  • prof. dr hab. Stanisław Sierakowski
  • prof. dr hab. Danuta Waszkiel
  • dr hab. Szymon Brzósko
  • prof. dr hab. Joanna Matowicka-Karna
  • dr hab. Katarzyna Winnicka
  • dr hab. Ludmiła Marcinowicz
  • dr hab. Jolanta Lewko
  • mgr Iwona Sidorkiewicz
  • Tomasz Kisiel

   

  Komisja ds. Klinicznych                                            

  • prof. dr hab. Jolanta Małyszko – Przewodnicząca
  • prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski
  • prof. dr hab. Sławomir Dobrzycki
  • prof. dr hab. Maryna Krawczuk-Rybak
  • prof. dr hab. Urszula Łebkowska
  • prof. dr hab. Bogusław Kędra
  • prof. dr hab. Maria Gołębiewska
  • prof. dr hab. Hanna Bachórzewska – Gajewska
  • dr hab. Marek Szczepański

   

  Komisja ds. Kształcenia Podyplomowego

  • prof. dr hab.  Elżbieta Krajewska – Kułak – Przewodnicząca
  • prof. dr hab. Jerzy Robert Ładny
  • prof. dr hab. Sławomir Wołczyński
  • prof. dr hab. Urszula Wereszczyńska-Siemiątkowska
  • prof. dr hab. Małgorzata Pietruska
  • prof. dr hab. Lech Chrostek
  • prof. dr hab. Irena Kasacka

   

  Komisja ds. Nauki            

  • prof. dr hab. Marek Wojtukiewicz – Przewodniczący
  • prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska
  • prof. dr hab. Małgorzata Brzóska
  • prof. dr hab. Jolanta Małyszko
  • prof. dr hab.  Barbara Mroczko
  • prof. dr hab. Adam Hołownia
  • prof. dr hab. Piotr Laudański
  • dr hab. Piotr Zabielski
  • prof. dr hab. Małgorzata Żendzian – Piotrowska
  • prof. dr hab. Bożena Dobrzycka

   

  Komisja ds. Nagród, Odznaczeń i Wyróżnień 

  • prof. dr hab. Dariusz Lebensztejn - Przewodniczący
  • prof. dr hab. Elżbieta Ołdak
  • prof. dr hab. Anatol Panasiuk
  • dr hab. Katarzyna Taranta-Janusz
  • dr hab. Agnieszka Tycińska
  • prof. dr hab. Barbara Malinowska
  • prof. dr hab. Małgorzata Brzóska
  • prof. dr hab. Barbara Bień
  • prof. dr hab. Bożena Dobrzycka
  • dr hab. Ludmiła Marcinowicz

   

  Komisja ds. Współpracy z Zagranicą                                         

  • prof. dr hab. Jacek Nikliński – Przewodniczący
  • prof. dr hab. Sławomir Wołczyński
  • prof. dr hab. Maciej Jóźwik
  • prof. dr hab. Marek Strączkowski
  • dr hab. Agnieszka Błachnio-Zabielska
  • dr hab. Michał Tomczyk
  • dr hab. Arkadiusz Surażyński
  • prof. dr hab. Halina Car
  • dr hab. Jolanta Lewko.

   

  Komisja ds. Wydawnictw

  • dr hab. Adam Hermanowicz –Przewodniczący
  • prof. dr hab. Krystyna Pawlak
  • prof. dr hab. Elżbieta Krajewska – Kułak
  • dr Magdalena Grassman

   

  Uczelniana Komisji ds. Oceny Kadry

  • prof. dr hab. Karol Kamiński - Przewodniczący
  • prof. dr hab. Robert Flisiak
  • prof. dr hab. Beata Naumnik
  • dr hab. Marcin Baranowski
  • prof. dr hab. Milena Dąbrowska
  • prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska
  • prof. dr hab. Bożena Dobrzycka
  • dr hab. Anna Hryniewicz

   

  Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich

  • prof. dr hab. Wojciech Dębek- Przewodniczący
  • prof. dr hab. Elżbieta Hassmann- Poznańska-Wiceprzewodnicząca
  • prof. dr hab. Krzysztof Bielawski- Wiceprzewodniczący
  • dr hab. Hanna Kozłowska
  • prof. dr hab. Małgorzata Szelachowska
  • dr hab. Marcin Kożuch
  • prof. dr hab. Barbara Bień
  • dr hab. Marek Szczepański
  • dr Jan Borys
  • Katarzyna Konończuk- studentka
  • Agata Woroniecka- studentka
    

  Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów

  • dr hab. Anna Kierklo- Przewodnicząca
  • dr hab. Agnieszka Markowska
  • dr hab. Lucyna Ostrowska
  • Mateusz Grochowski- student
  • Marta Gutowska- studentka
  • Karolina Kuch- studentka

   

  Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów

  • prof. dr hab. Ziemowit Ziętkowski- Przewodniczący
  • prof. dr hab. Irena Kasacka
  • dr hab. Napoleon Waszkiewicz
  • Marta Pietrzykowska- studentka
  • Marta Stacel-studentka
  • Adrianna Zańko-studentka

   

  Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów

  • dr hab. Anna Tomaszuk- Kazberuk- Przewodnicząca
  • dr hab. Iwona Radziejewska
  • dr hab. Jacek Breczko
  • Anna Krentowska-doktorantka
  • mgr Krystyna Gromkowska- Kępka-doktorantka
  • Marcin Hładuński- doktorant

   

  Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów

  • dr hab. Dorota Lemancewicz- Przewodnicząca
  • dr hab. Wioletta Ratajczak- Wrona
  • dr hab. Zyta Beata Wojszel
  • mgr  Iwona Sidorkiewicz- doktorantka
  • mgr Natalia Domian- doktorantka
  • mgr Magda Orzechowska- doktorantka