Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Komisje senackie.
 • Ostatnia zmiana 12.12.2023 przez Biuro Rektora

  Komisje senackie

   

  Komisja Antymobbingowa

  • Przewodniczący:
   prof. dr hab. Jerzy Pałka

  • Członkowie:
   dr hab. Barbara Polityńska- Lewko
   dr Marek Stankiewicz

   

  Komisja ds. Aparatury

   

  Komisja ds. Finansów

   

  Komisja ds. Dydaktyki i Wychowania

   

  Komisja ds. Klinicznych                                            

  • Przewodniczący:
   prof. dr hab. Bożena Sobkowicz

  • Członkowie:
   prof. Anna Tomaszuk-Kazberuk
   dr hab. Elżbieta Łuczaj-Cepowicz
   dr hab. Andrzej Sieśkiewicz
   dr hab. Halina Doroszkiewicz
   dr hab. Tomasz Łysoń
   dr hab. Joanna Reszeć
   prof. dr hab. Anna Baran
   dr hab. Alicja Rydzewska-Rosołowska
   dr hab. Łukasz Bołkun

   

  Komisja ds. Kształcenia Podyplomowego

  • Przewodniczący:
   prof. dr hab. Alina Kułakowska

  • Członkowie:
   prof. dr hab. Michała Ciborowski
   dr hab. Michał Tomczyk
   dr hab. Jarosław Daniluk
   dr hab. Marzena Wojewódzka-Żelazniakowicz
   dr hab. Piotr Myśliwiec
   dr hab. Małgorzata Rusak
   dr hab. Anna Pryczynicz

   

  Komisja ds. Nauki            

  • Przewodniczący:
   prof. dr hab. Marek Wojtukiewicz

  • Członkowie:
   prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska
   prof. dr hab. Małgorzata Brzóska
   prof. dr hab. Robert Bucki
   prof. dr hab.  Barbara Mroczko
   prof. dr hab. Adam Hołownia
   prof. dr hab. Marta Płońska- Brzezińska
   dr hab. Piotr Zabielski
   prof. dr hab. Małgorzata Żendzian – Piotrowska
   prof. dr hab. Bożena Dobrzycka

   

  Komisja ds. Nagród, Odznaczeń i Wyróżnień 

  • Przewodniczący:
   prof. dr hab. Dariusz Lebensztejn

  • Członkowie:
   prof. dr hab. Agnieszka Tycińska
   prof. dr hab. Anatol Panasiuk
   prof. dr hab. Anna Bielawska
   prof. dr hab. Małgorzata Brzóska
   prof. dr hab. Sławomir Chlabicz
   prof. dr hab. Bożena Dobrzycka
   prof. dr hab. Ludmiła Marcinowicz
   prof. dr hab. Katarzyna Taranta-Janusz
   dr hab. Agnieszka Świdnicka-Siergiejko

   

  Komisja ds. Współpracy z Zagranicą                                         

  • Przewodniczący:
   prof. dr hab. Jacek Nikliński

  • Członkowie:
   prof. dr hab. Sławomir Wołczyński
   prof. dr hab. Maciej Jóźwik
   prof. dr hab. Agnieszka Tycińska
   prof. dr hab. Agnieszka Błachnio-Zabielska
   dr hab. Michał Tomczyk
   dr hab. Arkadiusz Surażyński
   prof. dr hab. Halina Car
   dr hab. Jolanta Lewko

   

  Komisja ds. Wydawnictw

   

  Uczelniana Komisja ds. Oceny Kadry

  • Przewodniczący:
   prof. dr hab. Milena Izabela Dąbrowska

  • Członkowie:
   prof. dr hab. Jerzy Pałka
   prof. dr hab. Joanna Matowicka-Karna
   prof. dr hab. Katarzyna Winnicka
   prof. dr hab. Robert Flisiak
   prof. dr hab. Beata Naumnik
   prof. dr hab. Marcin Baranowski
   prof. dr hab. Teresa Urszula Sierpińska
   prof. dr hab. Janusz Myśliwiec
   prof. dr hab. Otylia Kowal- Bielecka
   prof. dr hab. Maciej Jóźwik
   prof. dr hab. Anna Moniuszko-Malinowska
   dr hab. Agnieszka Świdnicka-Siergiejko
   prof. dr hab. Mateusz Cybulski
   prof. dr hab. Bożena Dobrzycka
   prof. dr hab. Lucyna Ostrowska
   prof. dr hab. Anatol Panasiuk
   dr hab. Anna Hryniewicz

   

  Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich

  • Przewodniczący:
   prof. dr hab. Katarzyna Guzińska-Ustymowicz

  • Zastępcy Przewodniczącego:
   prof. dr hab. Anna Tomaszuk-Kazberuk
   prof. dr hab. Violetta Dymicka-Piekarska

  • Członkowie:
   prof. dr hab. Małgorzata Żendzian-Piotrowska
   prof. dr hab. Małgorzata Szelachowska
   dr hab. Jacek Breczko
   dr hab. Renata Markiewicz-Żukowska
   dr hab. Piotr Zabielski
   dr Urszula Daniluk
   Zuzanna Panas- studentka
   Anastazja Kruchelska- studentka

   

  Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów

  • Przewodniczący:
   dr hab. Anna Kierklo

  • Członkowie:            
   dr hab. Anna Skurska
   dr hab. Wojciech Łuczaj     
   dr hab. Andrzej Mogielnicki  
   dr hab. Halina Doroszkiewicz
   prof. dr hab. Lucyna Ostrowska
   Anastazja Kruchelska - studentka
   Oliwia Froń - studentka
   Dominika Kondraciuk - studentka
   Przemysław Burak- student
   Sylwia Budna - studentka
   Gabriel Kuryłowicz - student

   

  Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów

  • Przewodniczący:
   prof. dr hab. Ziemowit Ziętkowski

  • Członkowie:            
   dr hab. Joanna Pancewicz
   prof. dr hab. Irena Kasacka
   dr hab. Karol Kramkowski        
   prof. dr hab. Napoleon Waszkiewicz
   dr hab. Jolanta Lewko
   Izabela Kruszewska - studentka
   Juliusz Błażewicz - student
   Kinga Kosielska - studentka
   Konrad Makarski - student
   Zuzanna Wiszowata - studentka
   Aleksandra Szeligowska - studentka

   

  Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów

  • Przewodniczący:
   prof. dr hab. Anna Tomaszuk- Kazberuk

  • Członkowie:

  • prof. dr hab. Lucyna Ostrowska
   dr hab. Przemysław Wielgat
   dr hab. Iwona Radziejewska
   dr hab. Anna Tankiewicz – Kwedlo  
   dr hab. Jacek Breczko
   mgr Magdalena Skowrońska - doktorantka
   mgr Aleksandra Starosz - doktorantka
   lek. Mateusz Zarzecki - doktorant
   mgr Olga Szewczyk-Roszczenko - doktorantka
   mgr Magdalena Podolak - doktorantka
   mgr Patrycja Guzewicz - doktorantka

   

  Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów

  • Przewodniczący:
   dr hab. Dorota Lemancewicz

  • Członkowie:            
   dr hab. Beata Galińska-Skok
   dr hab. Ewa Gruszewska           
   dr hab. Wioletta Ratajczak- Wrona
   dr hab. Grażyna Kobus    
   dr hab. Zyta Beata Wojszel
   lek. Natalia Drobek - doktorantka
   lek. Katarzyna Konończuk- doktorantka
   mgr Karolina Kujawowicz - doktorantka
   mgr Aleksandra Frąckiewicz - doktorantka
   mgr Ewa Olechno - doktorantka
   mgr Wiktoria Monika Piskorz - doktorantka