Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Próbna matura 2024.
 • Ostatnia zmiana 21.05.2024 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  Próbna matura 2024


  Próbna matura za nami! Gratulujemy WSZYSTKIM uczestnikom!
  Poniżej lista osób z najwyższymi wynikami, które otrzymają nagrody; kolorem czerwonym zaznaczono osoby, które otrzymały najwyższe wyniki z danego przedmiotu.
  Każdy uczestnik otrzyma e-maila z wynikiem (oddzielnie biologia, oddzielnie chemia).


  Najwyższe wyniki Próbna Matura na UMB 2024

  Próbna matura z biologii i chemii, zorganizowana przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku odbyła się 16 marca (sobota).

  Warunkiem przystąpienia do próbnej matury było dokonanie zgłoszenia elektronicznego na wybrany egzamin oraz zakwalifikowanie się w ramach limitu przyjęć – nie więcej jednak niż 100 osób, decydowała kolejność zgłoszeń.

  Egzaminy odbyły się w Euroregionalnym Centrum Farmacji ul. Mickiewicza 2d.


  Organizacja: Biuro Promocji i Rekrutacji tel. 85 748 55 05 lub rek-prom@umb.edu.pl
  Regulamin akcji "Próbna matura z biologii i chemii na UMB 2024".