Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Opracowanie narzędzi omicznych do diagnostyki i oceny skuteczności terapii w chorobach zapalnych.
 • Ostatnia zmiana 16.12.2021 przez Dział Współpracy Międzynarodowej

  Opracowanie narzędzi omicznych do diagnostyki i oceny skuteczności terapii w chorobach zapalnych

  https://www.umb.edu.pl/photo/pliki/administracja/dzial_wspolpracy_miedzynarodowej/apm-logotypy%281%29.png

  Projekt pt. "Opracowanie narzędzi omicznych do diagnostyki i oceny skuteczności terapii w chorobach zapalnych" złożony do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w ramach programu "Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe" otrzymał dofinansowanie w wysokości 922 233,14 PLN.

  Projekt zakłada współpracę międzynarodową z: The Rudjer Boskovic Institute (Chorwacja), University of Aveiro (Portugalia) oraz San Pablo University (Hiszpania). Koordynatorem Merytorycznym Projektu jest Pani prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska - Prodziekan ds. Nauki Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej. 

   

  Celem projektu jest umiędzynarodowienie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przez rozwój metodologiczno-badawczy naukowców - posiadających doświadczenie w najnowocześniejszych technologii analitycznych - w zakresie umiejętności niezbędnych do zastosowania w analizie klinicznej i celach farmaceutycznych przez udział w szkoleniach, warsztatach i konferencjach oraz pracę nad publikacjami. Projekt pozwoli młodym badaczom poszerzyć wiedzę z nauk biochemicznych i chemicznych, w szczególności omicznych. Odpowiada na potrzebę współpracy UMB z międzynarodowymi instytucjami z obszaru zaawansowanych technik analitycznych, w odpowiedzi na eksplozję technologiczną w badaniach omicznych, która uniemożliwia samodzielne rozwijanie badań. Współpraca z renomowanymi instytucjami będzie najbardziej efektywnym sposobem wprowadzenia młodych pracowników w obszar badawczy.