• Ostatnia zmiana 25.12.2019 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Prace wygłoszone na konferencjach

  Prace wygłoszone na konferencjach:

  1. The case report of a course of dilated cardiomyopathy in a 10-year-old girl, Weronika Przybyszewska, 12thBiałystok International Medical Congressfor Young Scientists, 1.20-22.04.2017, Białystok, Weronika Przybyszewska

  2. Atypical course of diabetes mellitus in two teenage patients. Does LADY exist?Agnieszka Kalinowska, Mateusz Panasiuk, Barbara Orlińska, 12thBiałystok International Medical Congressfor Young Scientists, 1.20-22.04.2017, Białystok, Agnieszka Kalinowska

  3. Analysis of correlation between stem cells  (CD133+/CD45+ AND CD133+/CD45-) and anthropometric parameters of children with growth hormone/primary insuline like growth factor 1 deficiency,  Ewelina Mironiuk, Kinga Krasuska,  3rd Lublin International Medical Congress For Students And Young Doctors, 2-3.12.2016, Lublin, Ewelina Mironiuk

  4. Przebieg kardiomiopatii rozstrzeniowej u dziesięcioletniej dziewczynki- opis przypadku, Weronika Przybyszewska, XXXI Ogólnopolska Studencka Konferencja Kardiologiczna, 26-27.05.2017, Gdańsk, Weronika Przybyszewska

  5. Seasonal variation of type 1 diabetes mellitus diagnosis in Polish children - multicenter study; Aleksandra Polak, Wojciech Szypowski, Karolina Kunecka, Magdalena Małycha, Riga Stradinis University International Student Conference, 16.03.2016r.; Riga, Aleksandra Polak

  6. Seasonal variation of type 1 diabetes mellitus diagnosis in Polish children - multicenter study; Aleksandra Polak, Wojciech Szypowski, Karolina Kunecka, Magdalena Małycha 11th Białystok International Medical Congress, 5-7.05.2016r.; Białystok, Aleksandra Polak

  7. Seasonal variation of type 1 diabetes mellitus diagnosis in Polish children - multicenter study; Aleksandra Polak, Wojciech Szypowski, Karolina Kunecka, Magdalena Małycha; International Medical Congress Silesia, 28-29.04.2016r.; Białystok, Aleksandra Polak

  8. A challenging case of an infant with extremely rare sacrococcygeal ectopic ACTH-secreting teratoma; Marta Rydzewska, Adrianna Zajkowska, Natalia Jurczuk, 11th Białystok International Medical Congress, 5-7.05.2016r.; Białystok, Marta Rydzewska

  9. The incidence and severity of diabetic ketoacidosis at type 1 diabetes onset among Polish children : a multicenter study; Anna Szustkiewicz, Katarzyna Polakowska, Ewelina Wiśniewska, Paweł Politowski, Jan Miklas, 11th Białystok International Medical Congress, 5-7.05.2016r, Anna Szustkiewicz

  10. How to preserve B-cell Langerhans islets function ? Experimental therapy with regulatory CD4+CD25+CD127-T-cells in newly recognized type 1 diabetes adolescent boy; Natalia Jurczuk, Adrianna Zajkowska, Marta Rydzewska, dr. M. Żalińska, prof. P. Trzonkowski, prof. M Myśliwiec, 11th Białystok International Medical Congress, 5-7.05.2016r, Białystok, Natalia Jurczuk

  11. Epidemiology of type 1 diabetes mellitus among Polish children - multicenter study, Karolina Szwarc, Aleksandra Dzik, Katarzyna Ignasiak, Michalina Majotrowicz, Justyna Neczaj, 11th Białystok International Medical Congress, 5-7.05.2016r, Białystok, Karolina Szwarc

  12. Congenital cardiac anomalies in a patient with Di George Syndrom, Aleksandra Zomerfeld, Jerzy Wójtowicz, MD, PhD, Aleksandra Łempicka, MD, 9th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists, 24-26.04.2014, Aleksandra Zomerfeld.

  13. ‘Epidemiology of type 1 diabetes in Podlaskie Povince during 2005-2012', Karol Sienkiewicz, Magdalena Oleksińska, Katarzyna Drzewek, 9th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists, 24-26.04.2014, Karol Sienkiewicz.

  14. „Evaluation of CD4+CD161+CD196+and CD4+IL-17+Th17 cells In the peripheral blond of young patients with Graves’ disease and Hashimoto’s thyroiditis” -Klaudyna Noiszewska

  Ewelina Idźkowska-8th Białystok International Medical Congress for Young Scientists-Białystok,12- 13.04.2013-Klaudyna Noiszewska

  15. “Circulationg endothelial progenitor cells (EPCs) and endothelial dysfunction in children with type 1 diabetes”-Milena Jamiołkowska, Izabela Jamiołkowska, Aleksandra Wasiuk, Marcin Moniuszko, Barbara Głowińska - Olszewska--8th Białystok International Medical Congress for Young Scientists-Białystok,12- 13.04.2013- Milena Jamiołkowska

  16. “Real-time continuous blucose monitoring system (RT-CGMS) as a new tool in reduction of cardiovascular disease risk in children with type 1 diabetes” - Izabela Jamiołkowska, Aleksandra Wasiuk, Milena Jamiołkowska

  17. “Real-time continuous blucose monitoring system (RT-CGMS) as a new tool in reduction of cardiovascular disease risk in children with type 1 diabetes”-9th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists-Warszawa, 9-12.05.2013-Izabela Jamiołkowska

  18. “Teenage girls with diabetes type 1 and inadequate metabolic control are more exposed on occurrence of cardio-vascular diseases risk factors than boys”-Ewelina Niewadzi, Urszula Lachowska, Marcin Czaban, Zuzanna Pajer, Anna Koplińska-8th Białystok International Medical Congress for Young Scientists-Białystok, 12-13.04.2013-Zuzanna Pajer

  19. “Subclinical cardiovascular system changes in obese patients with juvenile idiopathic arthritis”-Aleksandra Wasiuk, Izabela Jamiołkowska, Milena Jamiołkowska-8th Białystok International Medical Congress for Young Scientists-Białystok, 12-13.04.2013-Aleksandra Wasiuk
   
  2018

  1. “Analysis of zinc - transporter ZnT8 autoantibodies in children and adolescents with autoimmune thyroid diseases”, Marta Rydzewska, Marta Olszewska, Izabela Elżbieta Pasierowska, Karolina Stożek, Aleksandra Góralczyk, 13th Białystok International Medical Congress for Young Scientists, 17-19.05.2018, Marta Rydzewska
  2. “Determinants of the remission phase in children with new-onset diabetes mellitus type 1. Does physical activity matter?”, Monika Kulesza, Marta Rydzewska, Marta Olszewska, 13th Białystok International Medical Congress for Young Scientists, 17-19.05.2018, Monika Kulesza
  3. “Are the adolescents with type 1 diabetes ready to change ?”, Kacper Łoś, Ilona Szlachcikowska, Żaneta Kiernozek, 13th Białystok International Medical Congress for Young Scientists, 17-19.05.2018, Kacper Łoś
  4. "Elasticity assessment of different benign thyroid lesions in children and adolescents." Patrycja Florczykowska, Małgorzata Przychodzeń, 13th Białystok International Medical Congress for Young Scientists, 17-19.05.2018, Patrycja Florczykowska
  5. "Functional TSH receptor antibodies in children with autoimmune thyroid diseases.", Marta Olszewska, Marta Rydzewska, Izabela Elżbieta Pasierowska, Karolina Stożek, 13th Białystok International Medical Congress for Young Scientists, 17-19.05.2018, Marta Olszewska
  6. "Nawracające gorączki u 17-letniej pacjentki z dwupłatkową zastawką aortalną.", Mateusz Puchalski, Piotr Łopieński, XXXII Ogólnopolska Studencka Konferencja Kardiologiczna, Gdańsk, 25-26 maja 2018, Mateusz Puchalski
  7. "Nieinwazyjny pomiar ciśnienia centralnego oraz wskaźników sztywności naczyniowej - nowe narzędzie badawcze do przewidywania ryzyka sercowo-naczyniowego u dzieci z cukrzycą typu 1 oraz otyłością.", Mateusz Puchalski, Anna Skolimowska, Klaudyna Noiszewska, Artur Bossowski, XXXII Ogólnopolska Studencka Konferencja Kardiologiczna, Gdańsk, 25-26 maja 2018, Mateusz Puchalski
  8. "Non-invasive measurements of CBP (central blood pressure) with arterial stiffness indicators as a new research tool for predicting vascular lesions in children with DM1 and obesity." 13th Białystok International Medical Congress for Young Scientists, 17-19.05.2018, Mateusz Puchalski
  9. "Expression of ZnT8 transporter in thyroid tissues from patients with immune and non-immune thyroid diseases", Patrycja Podgórska, Marta Rydzewska, Izabela Elżbieta Pasierowska, Aleksandra Góralczyk, 56th and 14th International Juvenes Pro Medicina Conference, Łódź, 25-26 maja 2018, Patrycja Podgórska

   

  2019:

  1. Tytuł oryginału: A challenging case of a girl with hypoparathyroidism.; autorzy: Pasierowska Izabela, Panas Patrycja, Borysewicz-Sańczyk Hanna, Bossowski Artur.; 14TH Bialystok International Medical Congress for Young Scientists. Białystok, 17-18TH may 2019.; Izabela Pasierowska
  2. Tytuł oryginału: Epidemiology of diabetes mellitus type 1 among children aged 0-14 in Podlaskie voivodeship in years 1989 - 2017 - one center study, autorzy: K. Żołądek, P. Panas, M. Szabłowski, Barbara Głowińska-Olszewska, Milena Jamiołkowska, Artur Bossowski; 14TH Bialystok International Medical Congress for Young Scientists. Białystok, 17-18TH may 2019, Karolina Żołądek
  3. Tytuł oryginału: Adropin, afamin and neudesin - novel biomarkers of type 1 diabetes mellitus in children.; autorzy: Pawluczuk Elżbieta, Pasławska Marta, Pasierowska Izabela, Bossowski Artur, Polkowska Agnieszka.; 14TH Bialystok International Medical Congress for Young Scientists. Białystok, 17-18TH may 2019.; Elżbieta Pawluczuk
  4. Tytuł oryginału: Adropina, afamina, neudezyna - nowe markery cukrzycy typu 1 u dzieci i młodzieży?; autorzy: Pasławska Marta, Polkowska Agnieszka, Pasierowska Izabela Elżbieta, Pawluczuk Elżbieta, Bossowski Artur; XXXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego "Kiedy chore dziecko wymaga pogłębionej diagnostyki - które badania powinny mieć priorytet", Rzeszów, 05-07.09.2019. ; Marta Pasławska
  5. Tytuł oryginału: Clinical characteristic of children with new-onset diabetes mellitus type 1 in Podlaskie Voivodeship in years 2010-2018.; autorzy: Żołądek Karolina, Panas Patrycja, Szabłowski Maciej.; 19th International Congress of Young Medical Scientists, Poznań, May 30st - June 1st 2019; Karolina Żołądek
  6. Tytuł oryginału: Increased co-occurance of diabetes mellitus type 1 and other autoimmune diseases at initial diagnosis among children in Podlaskie Voivodeship in years 2010-2018.; autorzy: Panas Patrycja, Szabłowski Maciej, Żołądek Karolina.; 19th International Congress of Young Medical Scientists, Poznań, May 30st - June 1st 2019.; Patrycja Panas

   

   

  Nagrody:

   

  1. A challenging case of an infant with extremely rare sacrococcygeal ectopic ACTH-secreting teratoma; Marta Rydzewska, Adrianna Zajkowska, Natalia Jurczuk, 11th Białystok International Medical Congress, 5-7.05.2016r.; Białystok, Marta Rydzewska - wyróżnienie

  2. Congenital cardiac anomalies in a patient with Di George Syndrom, Aleksandra Zomerfeld, Jerzy Wójtowicz, MD, PhD, Aleksandra Łempicka, MD, 9th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists, 24-26.04.2014, Aleksandra Zomerfeld

  3. “Real-time continuous blucose monitoring system (RT-CGMS) as a new tool in reduction of cardiovascular disease risk in children with type 1 diabetes”-9th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists-Warszawa, 9-12.05.2013-Izabela Jamiołkowska

  4. „Evaluation of CD4+CD161+CD196+and CD4+IL-17+Th17 cells In the peripheral blond of young patients with Graves’ disease and Hashimoto’s thyroiditis” -Klaudyna Noiszewska, Ewelina Idźkowska-8th Białystok International Medical Congress for Young Scientists-Białystok,12- 13.04.2013-Klaudyna Noiszewska

  5. “Circulationg endothelial progenitor cells (EPCs) and endothelial dysfunction in children with type 1 diabetes”-Milena Jamiołkowska, Izabela Jamiołkowska, Aleksandra Wasiuk, Marcin Moniuszko, Barbara Głowińska - Olszewska--8th Białystok International Medical Congress for Young Scientists-Białystok,12- 13.04.2013- Milena Jamiołkowska
  6.II miejsce – “Analysis of zinc - transporter ZnT8 autoantibodies in children and adolescents with autoimmune thyroid diseases”, Marta Rydzewska, Marta Olszewska, Izabela Elżbieta Pasierowska, Karolina Stożek, Aleksandra Góralczyk, 13th Białystok International Medical Congress for Young Scientists, 17-19.05.2018, Marta Rydzewska
  7.I miejsce – “Are the adolescents with type 1 diabetes ready to change ?”, Kacper Łoś, Ilona Szlachcikowska, Żaneta Kiernozek, 13th Białystok International Medical Congress for Young Scientists, 17-19.05.2018, Kacper Łoś
   

  2018:

  1. Tytuł oryginału: Epidemiology of diabetes mellitus type 1 among children aged 0-14 in Podlaskie voivodeship in years 1989 - 2017 - one center study, autorzy: K. Żołądek, P. Panas, M. Szabłowski, Barbara Głowińska-Olszewska, Milena Jamiołkowska, Artur Bossowski; 14TH Bialystok International Medical Congress for Young Scientists. Białystok, 17-18TH may 2019, Karolina Żołądek- I miejsce (Pediatrics II)
  2. Tytuł oryginału: Adropin, afamin and neudesin - novel biomarkers of type 1 diabetes mellitus in children.; autorzy: Pawluczuk Elżbieta, Pasławska Marta, Pasierowska Izabela, Bossowski Artur, Polkowska Agnieszka.; 14TH Bialystok International Medical Congress for Young Scientists. Białystok, 17-18TH may 2019.; Elżbieta Pawluczuk- II miejsce (Pediatrics II)
  3. Tytuł oryginału: A challenging case of a girl with hypoparathyroidism.; autorzy: Pasierowska Izabela, Panas Patrycja, Borysewicz-Sańczyk Hanna, Bossowski Artur.; 14TH Bialystok International Medical Congress for Young Scientists. Białystok, 17-18TH may 2019.; Izabela Pasierowska- II miejsce (Case report IV)