Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Prace wygłoszone na konferencjach.
 • Ostatnia zmiana 30.01.2022 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Prace wygłoszone na konferencjach

  "Acute ischemia of the glans penis following circumcision presentation of extremely rare complication with literature overview" - Maciej Mancewicz, Olga Malinowska - LXXV International Scientific and Practical Conference for Students and Young Scientists 2021 - Mińsk

   

  "Tumor of the ureter as a metastasis from breast ductal cancer in male – rare case report" - Łukasz Sacharczuk - 21st International Congress of Young Medical Scientists, 27th-29th May 2021, Poznań - Łukasz Sacharczuk 

   

  Acute ischemia of the glans penis after circumcision surgery - presentation of extremely rare complication - Maciej Mancewicz, Olga Malinowska - 15th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists - 21st-22nd May 2021 - Maciej Mancewicz


  "Three cases of extremely rare small cell bladder cancer" - Kacper Orzeł, Rafał Wojcieszuk - 15th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists - 21st-22nd May 2021 - Kacper Orzeł


  "Small cell carcinoma of the bladder - a series of cases" - Kacper Orzeł, Rafał Wojcieszuk - 21st International Congress of Young Medical Scientists, 27th-29th May 2021, Poznań - Kacper Orzeł

   

  tytuł: Od pierwszych prób w chirurgii laparoskopowej do asysty w operacji urologicznej
  autorzy pracy: Łukasz Sacharczuk, Julia Roleder, Kinga Siemieniuk (Zajączkowska)
  pełna nazwa, data i miejsce konferencji: XLIX Ogólnopolska Konferencja Studentów Uczelni Medycznych w Szczecinie, IV International Medical Student's Conference in Szczecin, 15-17.03.2019, Szczecin
  osoba wygłaszająca: Łukasz Sacharczuk 

   

  tytuł: Testicular adult granuloma cell tumour - presentation of a series of 3 extremely rare onkological cases
  autorzy pracy: Zajewska A. , Sulik A., Wojcieszuk R.
  pełna nazwa, data i miejsce konferencji: Juvenes pro Medicina 2019, 24-25 maja 2019 Łódź
  osoba wygłaszającą pracę: Zajewska A.

   

  tytuł: From the first attempts in laparoscopic surgery to assistance in urological operation

  autorzy pracy: Sacharczuk Ł. , Zajączkowska K. , Roleder J.
  pełna nazwa, data i miejsce konferencji: 14th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists, 17-18 Maja 2019 Białystok
  osoba wygłaszająca pracę: Sacharczuk Ł.

  tytuł: Testicular adult granulosa cell tumor – presentation of a series of 3 extremely rare oncological cases.
  autorzy pracy: Sulik A., Zajewska A. , Wojcieszuk R.
  pełna nazwa, data i miejsce konferencji: 14th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists, 17-18 Maja 2019 Białystok
  osoba wygłaszająca pracę: Sulik A.

  tytuł: Unusual case of prostate cancer metastasis to penis.
  autorzy pracy: Mironiuk P. , Cichocka N.
  pełna nazwa, data i miejsce konferencji: 14th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists, 17-18 Maja 2019 Białystok
  osoba wygłaszająca pracę: Mironiuk P.

  tytuł: Blastic plasmocytoid dendritic cell neoplasm manifesting as testicle tumor - description of the
  neoplasm based on two clinical cases
  autorzy pracy: Cichocka N. , Mironiuk P.
  pełna nazwa, data i miejsce konferencji: 14th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists, 17-18 Maja 2019 Białystok
  osoba wygłaszająca pracę: Cichocka N.

   

  Nagrody:

   

  "Acute ischemia of the glans penis following circumcision presentation of extremely rare complication with literature overview" - Maciej Mancewicz, Olga Malinowska - LXXV International Scientific and Practical Conference for Students and Young Scientists 2021 - Mińsk

   

  "Tumor of the ureter as a metastasis from breast ductal cancer in male – rare case report" - Łukasz Sacharczuk - 21st International Congress of Young Medical Scientists, 27th-29th May 2021, Poznań - Łukasz Sacharczuk 


  "Acute ischemia of the glans penis after circumcision surgery - presentation of extremely rare complication" - Maciej Mancewicz, Olga Malinowska - 15th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists - 21st-22nd May 2021 - Maciej Mancewicz


  "Three cases of extremely rare small cell bladder cancer" - Kacper Orzeł, Rafał Wojcieszuk - 15th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists - 21st-22nd May 2021 - Kacper Orzeł

   

  tytuł: Blastic plasmocytoid dendritic cell neoplasm manifesting as testicle tumor - description of the
  neoplasm based on two clinical cases
  autorzy pracy: Cichocka N. , Mironiuk P.
  pełna nazwa, data i miejsce konferencji: 14th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists, 17-18 Maja 2019 Białystok
  osoba wygłaszająca pracę: Cichocka N.
  Nazwa konkursu: Case report X,
  data i miejsce: 18 Maja 2019 Białystok,
  imiona i nazwiska nagrodzonych osób: Cichocka Natalia