• Ostatnia zmiana 25.12.2019 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Prace wygłoszone na konferencjach

  tytuł: From the first attempts in laparoscopic surgery to assistance in urological operation autorzy pracy: Sacharczuk Ł. , Zajączkowska K. , Roleder J.
  pełna nazwa, data i miejsce konferencji: 14th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists, 17-18 Maja 2019 Białystok
  osoba wygłaszająca pracę: Sacharczuk Ł.

  tytuł: Testicular adult granulosa cell tumor – presentation of a series of 3 extremely rare oncological cases.
  autorzy pracy: Sulik A., Zajewska A. , Wojcieszuk R.
  pełna nazwa, data i miejsce konferencji: 14th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists, 17-18 Maja 2019 Białystok
  osoba wygłaszająca pracę: Sulik A.

  tytuł: Unusual case of prostate cancer metastasis to penis.
  autorzy pracy: Mironiuk P. , Cichocka N.
  pełna nazwa, data i miejsce konferencji: 14th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists, 17-18 Maja 2019 Białystok
  osoba wygłaszająca pracę: Mironiuk P.

  tytuł: Blastic plasmocytoid dendritic cell neoplasm manifesting as testicle tumor - description of the
  neoplasm based on two clinical cases
  autorzy pracy: Cichocka N. , Mironiuk P.
  pełna nazwa, data i miejsce konferencji: 14th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists, 17-18 Maja 2019 Białystok
  osoba wygłaszająca pracę: Cichocka N.

   

  Nagrody:

   

  tytuł: Blastic plasmocytoid dendritic cell neoplasm manifesting as testicle tumor - description of the
  neoplasm based on two clinical cases
  autorzy pracy: Cichocka N. , Mironiuk P.
  pełna nazwa, data i miejsce konferencji: 14th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists, 17-18 Maja 2019 Białystok
  osoba wygłaszająca pracę: Cichocka N.
  Nazwa konkursu: Case report X,
  data i miejsce: 18 Maja 2019 Białystok,
  imiona i nazwiska nagrodzonych osób: Cichocka Natalia