Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Publikacje.
  • Ostatnia zmiana 10.10.2018 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

    Publikacje

    Publikacje:

    1. Agnieszka Zapora-Kurel, Marta Rydzewska, Maciej Edward Małyszko, Adrianna Zajkowska, Natalia Anna Drobek, Jolanta Małyszko, Anemia in diabetic kidney disease - underappreciated but still clinically relevant problem = Niedokrwistość w cukrzycowej chorobie nerek - niedoceniany, ale ciągle aktualny problem kliniczny. 2017 : 74, 4, s. 167-172, Przegląd Lekarski, 10 pkt MNiSW

    2. Marta Rydzewska, Maciej Edward Małyszko, Natalia Anna Drobek, Adrianna Zajkowska, Jolanta Małyszko.Studenci ratownictwa medycznego promują ideę transplantacji narządów./ Paramedic students promote idea of organ donation and transplantation. Nefrologia i Dializoterapia Polska 2017.