• Ostatnia zmiana 15.02.2018 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

    Publikacje

    Publikacje:

    1. Tytuł: PRRT as an alternative method of treatment in patient with glucagonoma syndrome: A case report.

    Autorzy: Anna Popławska-Kita, Anna Szyszkowska, Paulina Brelska, Milena Agnieszka Kowalczuk, Arnika Szostek, Łukasz Popławski, Katarzyna Siewko, Małgorzata Szelachowska, G. Kamiński, D. Werel, Maria Górska.

    Czasopismo: Progress in Health Sciences, Nr stron, data opublikowania: 2016 : 6, 1, s. 209-214