Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Rekrutacja na szkolenie Metodyka e-learningu, ewaluacja wiedzy.
 • Rekrutacja na szkolenie Metodyka e-learningu, ewaluacja wiedzy.
 • Ostatnia zmiana 18.09.2023 przez Centrum Doskonałości Dydaktycznej

  Rekrutacja na szkolenie Metodyka e-learningu, ewaluacja wiedzy

   

  Zapraszenie do udziału w szkoleniu

  pn. "METODYKA E-LEARNINGU, EWALUACJA WIEDZY"

   

  Szanowni Państwo,

   

  Ogłaszamy nabór uczestników do udziału w szkoleniu „Metodyka e-learningu, ewaluacja wiedzy”. Szkolenie skierowane jest do nauczycieli akademickich UMB zatrudnionych na stanowisku w grupie pracowników dydaktycznych lub badawczo-dydaktycznych.

  Celem szkolenia jest rozwój umiejętności projektowania i przeprowadzenia kursu e-learningowego, rozwój umiejętności adaptacji materiałów i treści do przekazywania zdalnego, wykorzystanie potencjału LMS w projektowaniu kursu e-learningowego oraz ewaluacji wiedzy studentów UMB (kolokwia, egzaminy). Warsztaty będą także obejmować praktyczne aspekty tworzenia elementów ewaluacji wiedzy z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.

  W szkoleniu wezmą również udział Liderzy Doskonałości Cyfrowej UMB oraz pracownicy Działu Nowoczesnych Metod i Technik Kształcenia.

   

  Liczba miejsc ograniczona - limit osób: 5

  Miejsce szkolenia: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

  Liczba godzin: 32 godziny dydaktyczne

  Przewidywane terminy szkolenia:

  Grupa I - 7 i 8 lutego oraz 17 i 18 kwietnia 2023 r.

  Grupa II - 9 i 10 lutego oraz 19 i 20 kwietnia 2023 r.

  Uwaga: podane terminy mogą ulec zmianie.

   

  Szczegółowe informacje dotyczące miejsca odbywania szkolenia oraz harmonogram zostaną przesłane uczestnikom drogą mailową przez rozpoczęciem szkolenia.

   

  Rekrutacja prowadzona będzie w dniach: 23-26.01.2023

  Kwalifikacja do udziału w szkoleniu odbywać się będzie w oparciu o poniższe kryteria:

  Kryterium obligatoryjne:

  · zatrudnienie na stanowisku nauczyciela akademickiego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony lub na czas określony lub na podstawie aktu mianowania, przy czym okres zatrudnienia na UMB nie może być krótszy niż okres otrzymywania wsparcia w Projekcie, tj. co najmniej do dnia 30.04.2023.

  Kryterium dodatkowe w przypadku większej liczby chętnych to kolejność zgłoszeń.

   

   

  Wypełniony formularz rekrutacyjny należy dostarczyć do Działu Projektów Pomocowych (prawe skrzydło Pałacu Branickich, I piętro, pok. 222) do dnia 26.01.2023.

  Dokumenty do pobrania:

  • Formularz rekrutacyjny (pdf, 634KB)

  Dokumenty do zapoznania się (prosimy nie drukować):

  Regulamin projektu (pdf, 763KB)

  • Załącznik do Regulaminu – Deklaracja uczestnictwa w projekcie (pdf, 249KB)

  • Załącznik do Regulaminu – Oświadczenie uczestnika projektu (pdf, 538KB)

   

  Osoba do kontaktu w sprawie rekrutacji:

  Agata Kuryga

  tel. 85 686 51 40 e-mail: agata.kuryga@umb.edu.pl

  Osoba do kontaktu w sprawie organizacji, realizacji szkolenia:

  Agnieszka Jarczewska

  tel. 85 686 52 44 e-mail: agnieszka.jarczewska@umb.edu.pl

   

  Wyniki rekrutacji zostaną opublikowane na stronie projektu. O wynikach rekrutacji osoby zakwalifikowane i niezakwalifikowane zostaną również poinformowane mailowo. Prosimy sprawdzać e-mail, w tym folder SPAM.

   

  Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu!

   

  Szkolenie realizowane w ramach projektu „Doskonałość dydaktyczna uczelni”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

  Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się TUTAJ

   

  Logotypy UE