Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Turniej Karetka dla Lwowa.
  • Formularz zgłoszeniowy/ Application form

    KAPITAN/ Team CAPTAIN

    SKŁAD DRUŻYNY/ TEAM SQUAD