Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Władze Dziekańskie .
 • Ostatnia zmiana 25.09.2023 przez Administrator UMB

  Władze Dziekańskie

  Dziekan Wydziału Lekarskiego
  z Oddziałem Stomatologii
  i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim
  oraz Dziekan Kolegium Nauk Medycznych

  Dziekan Wydziału Farmaceutycznego
  z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
  oraz Dziekan
  Kolegium Nauk Farmaceutycznych

  Dziekan
  Wydziału Nauk o Zdrowiu
  oraz Dziekan
  Kolegium Nauk o Zdrowiu

  prof dr hab. Irina Kowalskaprof. dr hab. Wojciech Miltykprof. dr hab. Sławomir Jerzy Terlikowski

  prof. dr hab. Irina Kowalska

  tel. 85 748 54 30
  e-mail: dzwl@umb.edu.pl

  prof. dr hab. Wojciech Miltyk

  tel. 85 748 54 31
  e-mail: dziekfar@umb.edu.pl

  prof. dr hab. Sławomir J. Terlikowski

  tel. 85 748 55 11
  e-mail: wnz@umb.edu.pl

     

  Prodziekani Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

  prof. dr hab. Anna Wasilewskadr hab. Tomasz Hryszkodr hab. Teresa Sierpińska

  prof. dr hab. Anna M. Wasilewska

  Prodziekan ds. Studenckich

  prof. dr hab. Tomasz Hryszko

  Prodziekan ds. Rozwoju
  i Nauczania Anglojęzycznego

  prof. dr hab. Teresa U. Sierpińska​

  Prodziekan ds. Jakości Kształcenia,
  Programów Studiów i Oddziału Stomatologii

   
  tel. 85 748 54 30
  e-mail: dzwl@umb.edu.pl
     

  Prodziekani Kolegium Nauk Medycznych

  dr hab. Anna Moniuszko-Malinowskaprof. dr hab. Karol Kamińskidr hab. Tomasz Bonda

  prof. dr hab. Anna M. Moniuszko-Malinowska​

  Prodziekan ds. Ewaluacji i Nauki

  prof. dr hab. Karol A. Kamiński

  Prodziekan ds. Ewaluacji i Nauki

  dr hab. Tomasz Bonda

  Prodziekan ds. Ewaluacji i Nauki

   
  tel. 85 748 54 30
  e-mail: dzwl@umb.edu.pl
     

   

  Prodziekani Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

  dr Anna Gromotowicz-Popławskadr hab. Katarzyna Sochaprof. dr hab. Milena Dąbrowska

  dr hab. Anna Gromotowicz-Popławska

  Prodziekan ds. Studenckich

  prof. dr hab. Katarzyna Socha

  Prodziekan ds. Rozwoju

  prof. dr hab. Milena I. Dąbrowska

  Prodziekan ds. Jakości Kształcenia
  i Programów Studiów

  tel. 85 748 54 31
  e-mail: dziekfar@umb.edu.pl
     

  Prodziekani Kolegium Nauk Farmaceutycznych

  prof. dr hab. Jerzy Pałkadr n. farm. Bartłomiej Kałaska 

  prof. dr hab. Jerzy A. Pałka

  Prodziekan ds. Ewaluacji i Nauki

  dr hab. Bartłomiej G. Kałaska

  Prodziekan ds. Ewaluacji i Nauki

   

   
  tel. 85 748 54 31
  e-mail: dziekfar@umb.edu.pl
     

   

  Prodziekani Wydziału Nauk o Zdrowiu

  prof. dr hab. Ludmiła Marcinowiczprof. dr hab. Halina Cardr hab. Mateusz Cybulski

  prof. dr hab. Ludmiła Marcinowicz

  Prodziekan ds. Studenckich

  prof. dr hab. Halina Car

  Prodziekan ds. Rozwoju

  prof. dr hab. Mateusz Cybulski​

  Prodziekan ds. Jakości Kształcenia
  i Programów Studiów

  tel. 85 748 55 11
  e-mail: wnz@umb.edu.pl
     

  Prodziekani Kolegium Nauk o Zdrowiu

  prof. dr hab. Elżbieta Krajewska-Kułakprof. dr hab. Bożena Dobrzycka 

  prof. dr hab. Elżbieta Krajewska-Kułak

  Prodziekan ds. Ewaluacji i Nauki

  prof. dr hab. Bożena Dobrzycka

  Prodziekan ds. Ewaluacji i Nauki

   

   
  tel. 85 748 55 11
  e-mail: wnz@umb.edu.pl