• Ostatnia zmiana 20.01.2021 przez Administrator UMB

    Władze Dziekańskie

     

    Dziekan Wydziału Lekarskiego
    z Oddziałem Stomatologii
    i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim
    oraz Dziekan Kolegium Nauk Medycznych

     

    Dziekan Wydziału Farmaceutycznego
    z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
    oraz Dziekan Kolegium Nauk Farmaceutycznych

    Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
    oraz Dziekan Kolegium Nauk o Zdrowiu

    prof dr hab. Irina Kowalskaprof. dr hab. Wojciech Miltykprof. dr hab. Sławomir Jerzy Terlikowski

    prof. dr hab. Irina Kowalska

    tel. 85 748 54 30
    e-mail: dzwl@umb.edu.pl

    prof. dr hab. Wojciech Miltyk

    tel. 85 748 54 31
    e-mail: dziekfar@umb.edu.pl

    prof. dr hab. Sławomir J. Terlikowski

    tel. 85 748 55 11
    e-mail: pieleg@umb.edu.pl

       

    Prodziekani Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

     

    prof. dr hab. Anna Wasilewskadr hab. Tomasz Hryszkodr hab. Teresa Sierpińska

    prof. dr hab. Anna M. Wasilewska

    Prodziekan ds. Studenckich

    prof. dr hab. Tomasz Hryszko

    Prodziekan ds. Rozwoju
    i Nauczania Anglojęzycznego

    prof. dr hab. Teresa U. Sierpińska​

    Prodziekan ds. Jakości Kształcenia,
    Programów Studiów i Oddziału Stomatologii

     
    tel. 85 748 54 30
    e-mail: dzwl@umb.edu.pl
       

    Prodziekani Kolegium Nauk Medycznych

     

    dr hab. Anna Moniuszko-Malinowskaprof. dr hab. Karol Kamińskidr hab. Tomasz Bonda

    prof. dr hab. Anna M. Moniuszko-Malinowska​

    Prodziekan ds. Ewaluacji i Nauki

    prof. dr hab. Karol A. Kamiński

    Prodziekan ds. Ewaluacji i Nauki

    dr hab. Tomasz Bonda

    Prodziekan ds. Ewaluacji i Nauki

     
    tel. 85 748 54 30
    e-mail: dzwl@umb.edu.pl
       

     

    Prodziekani Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

     

    dr Anna Gromotowicz-Popławskadr hab. Katarzyna Sochaprof. dr hab. Milena Dąbrowska

    dr Anna Gromotowicz-Popławska

    Prodziekan ds. Studenckich

    dr hab. Katarzyna Socha

    Prodziekan ds. Rozwoju

    prof. dr hab. Milena I. Dąbrowska

    Prodziekan ds. Jakości Kształcenia
    i Programów Studiów

    tel. 85 748 54 31
    e-mail: dziekfar@umb.edu.pl
       

    Prodziekani Kolegium Nauk Farmaceutycznych

     

    prof. dr hab. Jerzy Pałkadr n. farm. Bartłomiej Kałaska 

    prof. dr hab. Jerzy A. Pałka

    Prodziekan ds. Ewaluacji i Nauki

    dr Bartłomiej G. Kałaska

    Prodziekan ds. Ewaluacji i Nauki

     

     
    tel. 85 748 54 31
    e-mail: dziekfar@umb.edu.pl
       

     

    Prodziekani Wydziału Nauk o Zdrowiu

     

    prof. dr hab. Ludmiła Marcinowiczprof. dr hab. Halina Cardr hab. Mateusz Cybulski

    prof. dr hab. Ludmiła Marcinowicz

    Prodziekan ds. Studenckich

    prof. dr hab. Halina Car

    Prodziekan ds. Rozwoju

    dr hab. Mateusz Cybulski​

    Prodziekan ds. Jakości Kształcenia
    i Programów Studiów

    tel. 85 748 55 11
    e-mail: pieleg@umb.edu.pl
       

    Prodziekani Kolegium Nauk o Zdrowiu

     

    prof. dr hab. Elżbieta Krajewska-Kułakprof. dr hab. Bożena Dobrzycka 

    prof. dr hab. Elżbieta Krajewska-Kułak

    Prodziekan ds. Ewaluacji i Nauki

    prof. dr hab. Bożena Dobrzycka

    Prodziekan ds. Ewaluacji i Nauki

     

     
    tel. 85 748 55 11
    e-mail: pieleg@umb.edu.pl