• Ostatnia zmiana 05.06.2020 przez Administrator UMB

  Władze Dziekańskie

   

  Dziekan Wydziału Lekarskiego
  z Oddziałem Stomatologii
  i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim
  oraz Dziekan Kolegium Nauk Medycznych

   

  Dziekan Wydziału Farmaceutycznego
  z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
  oraz Dziekan Kolegium Nauk Farmaceutycznych

  Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
  oraz Dziekan Kolegium Nauk o Zdrowiu

  prof dr hab. Irina Kowalska prof. dr hab. Wojciech Miltyk prof. dr hab. Sławomir Jerzy Terlikowski

  prof. dr hab. Irina Kowalska

  tel. 85 748 54 30
  e-mail: dzwl@umb.edu.pl

  prof. dr hab. Wojciech Miltyk

  tel. 85 748 54 31
  e-mail: dziekfar@umb.edu.pl

  prof. dr hab. Sławomir J. Terlikowski

  tel. 85 748 55 11
  e-mail: pieleg@umb.edu.pl

       

  Prodziekani Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

   

  prof. dr hab. Anna Wasilewska dr hab. Tomasz Hryszko dr hab. Teresa Sierpińska

  prof. dr hab. Anna Wasilewska

  Prodziekan ds. Studenckich

  prof. dr hab. Tomasz Hryszko

  Prodziekan ds. Rozwoju
  i Nauczania Anglojęzycznego

  prof. dr hab. Teresa U. Sierpińska​

  Prodziekan ds. Jakości Kształcenia,
  Programów Studiów i Oddziału Stomatologii

   
  tel. 85 748 54 30
  e-mail: dzwl@umb.edu.pl
       

  Prodziekani Kolegium Nauk Medycznych

   

  dr hab. Anna Moniuszko-Malinowska prof. dr hab. Karol Kamiński  

  dr hab. Anna M. Moniuszko-Malinowska​

  Prodziekan ds. Ewaluacji i Nauki

  prof. dr hab. Karol Kamiński

  Prodziekan ds. Ewaluacji i Nauki

   

   
  tel. 85 748 54 30
  e-mail: dzwl@umb.edu.pl
       

   

  Prodziekani Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

   

   

  Prodziekani Kolegium Nauk Farmaceutycznych

   

  prof. dr hab. Katarzyna Winnicka prof. dr hab. Milena Dąbrowska   dr hab. Michał Tomczyk dr hab. Katarzyna Socha

  prof. dr hab. Katarzyna Winnicka

  Prodziekan ds. Studenckich

  prof. dr hab. Milena I. Dąbrowska

  Prodziekan ds. Jakości Kształcenia
  i Programów Studiów

   

  dr hab. Michał Tomczyk

  Prodziekan ds. Nauki

   dr hab. Katarzyna Socha

  Prodziekan ds. Rozwoju

   
  tel. 85 748 54 31
  e-mail: dziekfar@umb.edu.pl

   

   

         

  Prodziekani Wydziału Nauk o Zdrowiu

   

   

  Prodziekani Kolegium Nauk o Zdrowiu

   

  prof. dr hab. Elżbieta Krajewska-Kułak prof. dr hab. Ludmiła Marcinowicz   prof. dr hab. Bożena Dobrzycka prof. dr hab. Halina Car

  prof. dr hab. Elżbieta Krajewska-Kułak

  Prodziekan ds. Studenckich

  prof. dr hab. Ludmiła Marcinowicz

  Prodziekan ds. Jakości Kształcenia
  i Programów Studiów

   

  prof. dr hab. Bożena Dobrzycka

  Prodziekan ds. Nauki

  prof. dr hab. Halina Car

  Prodziekan ds. Rozwoju

   

  tel. 85 748 55 11
  e-mail: pieleg@umb.edu.pl

   

  Zdjęcia: Renata Gorolewska