Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Dostępność cyfrowa.
 • Ostatnia zmiana 18.09.2021 przez Administrator UMB

  Dostępność cyfrowa

  Zalecenia dotyczące przygotowywania oraz publikowania treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

  Poniżej zestawiono podstawowe zasady, którymi powinni kierować się administratorzy oraz redaktorzy serwisów internetowych w zakresie przygotowywania oraz publikowania treści na stronach internetowych Uczelni celem zapewnienia dostępności cyfrowej.

  Pełny tekst wytycznych WCAG 2.1  zamieszczony jest w Konfigurowalnym przewodniku po wymaganiach i technikach Wytycznych dostępności treści internetowych (WCAG).

  Instrukcja aktualizacji i dostosowania serwisów internetowych i aplikacji mobilnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku do wymagań wynikających z ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  1. Informacje powinny być aktualizowane na bieżąco i pisane językiem zrozumiałym i prostym.
  2. Wyrażenia specjalistyczne powinny zawierać definicje i wyjaśnienia.
  3. Teksty powinny być justowane do lewej.
  4. Zaleca się dzielenie treści na akapity i stosowanie nagłówków.
  5. W przypadku stosowania skrótów, skrót należy rozwinąć przy pierwszym użyciu w tekście.
  6. Publikowane w serwisie teksty powinny być zamieszczone w postaci jawnego tekstu (nie w formacie pdf, jpg).
  7. Wszystkie elementy strony internetowej lub aplikacji mobilnej, które nie są tekstem należy zaopatrzyć w tekst alternatywny, który będzie informował użytkownika nie mogącego ich zobaczyć lub usłyszeć o tym, co zawierają. Do takich elementów, które należy zaopatrzyć w tekst alternatywny, należą między innymi:
  • grafiki, fotografie, diagramy, ikony i inne elementy graficzne,
  • nagrania dźwiękowe, na przykład podcasty,
  • animacje, czyli filmy bez dźwięku,
  • filmy zawierające dźwięk i obraz,
  • aplikacje wykonane w technologiach Flash, Silverlight, Java i innych, nie będących językiem znaczników HTML lub XHTML.
  1. Nie należy używać sformułowań opartych wyłącznie o zmysły, np. określających:
  • kształt (kwadratowy przycisk, okrągła ikona),
  • rozmiar (największy przycisk, małą czcionką),
  • wzrokowa lokalizacja (w prawym górnym rogu, na dole strony),
  • orientacja w przestrzeni (poziomy pasek, obrócony napis),
  • dźwięk (po usłyszeniu dzwonka, w trakcie tykania metronomu).
  1. Ważne informacje nie powinny być sygnalizowane wyłącznie za pomocą koloru. Kolor może być wykorzystywany, ale musi być użyty jakiś inny wyróżnik, na przykład pogrubiona czcionka, podkreślenie tekstu, zmiana czcionki, dodatkowe znaki lub inne oznaczenia.
  2. Stosując linki i odnośniki należy je dokładnie opisać aby były zrozumiałe bez otaczającego je kontekstu. Nie należy używać odnośników typu: „kliknij tutaj”, „więcej”, „tu”. Cel lub akcja wykonana przez kliknięcie powinny wynikać wprost z treści klikanego linku.
  3. Linki odnoszące się do serwisów zewnętrznych powinny być otwierane w nowym oknie blank.
  4. Pliki do pobrania zamieszczone na stronie powinny być dostępne cyfrowo.
  5. Dodając pliki do pobrania z serwisu należy pamiętać o ich właściwym i unikatowym nazwaniu. Nazwa musi w pełni odpowiadać zawartości. W odnośniku, który pozwala pobrać dokument ze strony, należy wpisać jaki jest typ załącznika (np. PDF) i jaki ma rozmiar w KB.
  6. Należy unikać zamieszczania skanów wydrukowanych dokumentów oraz ograniczać zamieszczanie tabel.
  7. Każda podstrona powinna mieć unikalny tytuł opisujący jej zawartość. Tytuł powinien być możliwie krótki i zawierać na początku kluczową informację o zawartości strony.
  8. Teksty bądź fragmenty tekstów w języku innym niż podstawowy powinny być odpowiednio zadeklarowane. Aby zadeklarować tekst bądź fragment tekstu w języku obcym należy zaznaczyć kursorem tekst i wybrać odpowiedni język za pomocą ikony „ustaw język”.
  9. Teksty bądź fragmenty tekstów będące cytatami, podobnie jak w przypadku tekstów obcojęzycznych, należy odpowiednio zadeklarować. Aby zadeklarować tekst bądź fragment tekstu będący cytatem należy zaznaczyć kursorem tekst i wybrać ikonę „cytat”.
  10. Dodając filmy lub pliki audio należy dodać napisy do materiału wideo lub napisać krótki opis tego co się w nim znajduje.
  11. Nie należy zamieszczać kluczowych informacji wyłącznie w wersji audio lub wideo.
  12. Raz na jakiś czas postaraj się skorzystać ze strony wyłącznie przy użyciu klawiatury – w taki sposób obsługują komputer osoby niewidome i część osób niepełnosprawnych ruchowo. Ewentualne problemy zgłoś niezwłocznie do administratora serwisu.