Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Bieżące/Archiwum (streszczenia, recenzje).
 • Ostatnia zmiana 29.05.2024 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Bieżące/Archiwum (streszczenia, recenzje)

  • W przypadku postępowań doktorskich i habilitacyjnych (nowy tryb) - recenzje umieszczane są na stronie BIP: https://bip.umb.edu.pl/pl/doktoraty-habilitacje/129
  • Obrony rozpraw doktorskich odbywają się w Sali wykładowej nr 1 (Aula Duża) lub w Sali Wykładowej nr 2 (Aula Mała) w budynku ECF, w zależności od dostępności sal.

   

  2024 rok - dziedzina: nauki medyczne i nauki o zdrowiu, dyscyplina: nauki farmaceutyczne

  Termin
  obrony
  Autor
  Tytuł rozprawy
  Promotorzy/recenzje i streszczenia
  11.06.2024 r. godz. 11.00mgr Anita Żmudzińska

  Ocena bezpieczeństwa pod względem zawartości pierwiastków toksycznych oraz właściwości przeciwutleniających wybranej żywności spożywanej przez dzieci

  prof. dr hab. Katarzyna Socha

  pomocniczy: dr hab. Anna Puścion-Jakubik

      

   

  2023 rok - dziedzina: nauki medyczne i nauki o zdrowiu, dyscyplina: nauki medyczne

  Termin
  obrony
  Autor
  Tytuł rozprawy
  Promotorzy/recenzje i streszczenia

  9.11.2023 r.

  godz. 14.00

  lek. Agnieszka Ponurkiewicz

  Analiza lekowrażliwości i występowania wybranych mechanizmów oporności na leki przeciwbakteryjne drobnoustrojów szpitalnych izolowanych w latach 2008–2016 z materiałów klinicznych pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce
   

  dr hab. Paweł Sacha

  streszczenie

  recenzja 1

  recenzja 2

  29.09.2023 r. godz. 9.00mgr Marta IwanickaBadania nad przeciwpłytkowymi mechanizmami działania donorów tlenku węgla.

  dr hab. Karol Kramkowski

  streszczenie

  recenzja 1

  recenzja 2

  9.01.2024 r.

  godz. 12.00

  mgr farm. Dominika Katarzyna Jarmoc

  Przeciwzakrzepowe i hemodynamiczne właściwości nowych donorów nitroksylu (HNO)

  dr hab. Karol Kramkowski

  streszczenie

  recenzja 1

  recenzja 2

  20.10.2023 r.

  godz. 13.30

  mgr Joanna Chociej - StypułkowskaOcena dojrzałości komórek CD34+ stosowanych w przeszczepach autologicznych w powiązaniu ze skutecznością leczenia rozległych ubytków chrzęstno-kostnych powierzchni stawowych

  dr hab. Małgorzata Rusak

  streszczenie

  recenzja 1

  recenzja 2

  21.11.2023 r.

  godz. 12.30

  mgr Małgorzata Danuta WojtkowskaOcena stężenia wybranych cytokin prozapalnych w płynie łzowym u pacjentów z chorobą Gravesa

  prof. dr hab. Małgorzata Mrugacz

  streszczenie

  recenzja 1

  recenzja 2

  29.09.2023 r. godz. 12.00mgr Justyna Brańska - JanuszewskaOcena aktywności i stężenia proteasomów w nieswoistych zapalnych chorobach jelit u dzieci

  prof. dr hab. Halina Ostrowska

  streszczenie

  recenzja 1

  recenzja 2

  26.09.2023 r. godz. 13.30mgr Dariusz RożkiewiczOcena aktywności przeciwnowotworowej inhibitora kinazy Brutona i erytropoetyny w komórkach ludzkiego gruczolakoraka piersi

  prof. dr hab. Dariusz Pawlak

  streszczenie

  recenzja 1

  recenzja 2

  3.07.2023 r.

  godz. 10.00

  mgr Katarzyna WołosikOcena protekcyjnego wpływu oleju z nasion szarłatu wyniosłego (Amaranthus cruentus) na fibroblasty skóry ludzkiej poddane działaniu promieniowania UVA

  dr hab. Arkadiusz Surażyński

  streszczenie

  recenzja 1

  recenzja 2

  3.03.2023 r.

  godz. 9.00

  mgr Jolanta Weresa

  Wpływ antagonistów receptorów kannabinoidowych na efekty pobudzenia receptorów β-adrenergicznych w mięśniach przedsionków serca człowieka i szczura

  prof. dr hab. Barbara Malinowska

  recenzja 1

  recenzja 2

  streszczenie

      

   

  2023 rok - dziedzina: nauki medyczne i nauki o zdrowiu, dyscyplina: nauki farmaceutyczne

  Termin
  obrony
  Autor
  Tytuł rozprawy
  Promotorzy/recenzje i streszczenia

  20.07.2023 r.

  godz. 11.00

  mgr Paweł Łukasz Szoka

  Mechanizm pro-apoptotycznego działania cholekalcytriolu i menandionu w komórkach melanomy

  prof. dr hab. Wojciech Miltyk

  streszczenie

  recenzja 1

  recenzja 2

  18.04.2023 r.

  godz. 9.00

  mgr farm. Jakub Strawa

  Badania fitochemiczne ziela okrężnicy bagiennej Hottonia palustris L. oraz ocena jej aktywności biologicznej

  dr hab. Michał Tomczyk

  streszczenie

  recenzja 1

  recenzja 2

  21.04.2023 r.

  godz. 10.00

  mgr Karolina LendzionAnaliza fitochemiczna oraz badanie aktywności biologicznej nasion Scorzonera hispanica L. w komórkach raka piersiprof. dr hab. Anna Bielawska

  21.02.2023 r.

  godz. 10.30

  mgr farm. Konrad MielcarekWartość odżywcza ryb słodkowodnych w profilaktyce prozdrowotnej u ludzi

  dr hab. Katarzyna Socha

  recenzja 1

  recenzja 2

  streszczenie

  2022 rok - dziedzina: nauki medyczne i nauki o zdrowiu, dyscyplina: nauki medyczne

  Termin
  obrony

   

  Autor
  Tytuł rozprawy
  Promotorzy/recenzje i streszczenia
  29.09.2022 r.
  godz. 8.30
  lek. Andrzej Marek Puchnarewicz

  Ocena przydatności diagnostycznej stężeń wybranych matrylizyn i stromielizyn w osoczu chorych na raka endometrium"

  prof. dr hab. Sławomir Ławicki
  07.07.2022 r.
  godz. 10.00
  mgr Emilia Dąbrowska
  „Ocena przydatności diagnostycznej wybranych chemokin (CCL2, CCL5, CXCL12) oraz ich rozpuszczalnych receptorów (CCR2, CCR5, CXCR4) w osoczu pacjentek z rakiem piersi"
  prof. dr hab. Andrzej Przylipiak
  21.09.2022 r.
  godz. 10.00
  mgr Barbara Piskór
  „Ocena przydatności diagnostycznej stężeń wybranych matrylizyn i stromielizyn w osoczu pacjentek z rakiem piersi"
  prof. dr hab. Andrzej Przylipiak
  14.09.2022 r.
  godz. 10.00
  mgr Piotr Wójcik
  „Równowaga redoks i zmiany w metabolizmie lipidów i białek u pacjentów z łuszczycą"
  prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska; prof. Neven Žarković
  29.08.2022 r.
  godz. 10.00
  mgr Magdalena Sienkiewicz
  „Ocena profilu izoform transferyny w młodzieńczym idiopatycznym zapaleniu stawów"
  dr hab. Bogdan Cylwik
  6.09.2022 r.
  godz. 10.00
  mgr Katarzyna Supruniuk
  „Ocena udziału mucyny 1 w procesie apoptozy wywołanej pirazolo-berenilowymi pochodnymi platyny(II) w komórkach raka żołądka i raka jelita grubego"
  dr hab. Iwona Radziejewska
  13.06.2022 r.
  godz. 10.00
  lek. Joanna Piechota
  „Przydatność diagnostyczna oznaczeń dehydrogenazy alkoholowej (ADH) i jej izoenzymów oraz dehydrogenazy aldehydowej (ALDH) w cholestazie ciężarnych" 
  dr hab. Wojciech Jelski
  10.03.2022 r.
  godz. 11.00
  mgr Karolina Nowak
  „Ocena regulacji funkcji ludzkich neutrofilów przez metyloparaben"
   
  dr hab. Wioletta Ratajczak-Wrona

  2022 rok - dziedzina: nauki medyczne i nauki o zdrowiu, dyscyplina: nauki farmaceutyczne

  Termin
  obrony
  Autor
  Tytuł rozprawy
  Promotorzy/recenzje i streszczenia

  19.12.2022 r.

  godz. 13.00

  mgr Dawid Maliszewski„Synthesis and investigation of biological activities of the new 1,3,5-triazine derivatives”

  dr hab. Danuta Drozdowska; prof. dr Rasime Demirel

  12.12.2022 r.

  godz. 10.30

  mgr Joanna Sutkowska - Skolimowska„The effect of rosemary and lemon balm extracts and rosmarinic acid on collagen type I metabolism in fibroblasts from Osteogenesis Imperfecta patients”

  dr hab. Anna Galicka

   

  9.12.2022 r.

  godz. 9.00

  mgr farm. Patryk Remiszewski„Evaluation of the potential therapeutic significance of chronically administered cannabinoids in experimental models of arterial and pulmonary hypertension in rats”prof. dr hab. Barbara Malinowska

  26.09.2022 r.

  godz. 8.30

  mgr farm. Magdalena Wojak„Identyfikacja parametrów jakościowych, ilościowych oraz procesowych wpływających na dostępność farmaceutyczną wybranej doustnej substancji przeciwzakrzepowej z klasy BCS II”.

  prof. dr hab. Wojciech Miltyk

  recenzja 1

  recenzja 2

  streszczenie

  15.09.2022 r.

  godz. 9.00

  mgr inż. Krzysztof Mińczuk"Interakcja pomiędzy zaangażowanymi w odpowiedź presyjną receptorami kannabinoidowymi CB1 i angiotensynowymi w jądrze przykomorowym podwzgórza czuwających szczurów z nadciśnieniem pierwotnym i normotensyjnych"Prof. Barbara Malinowska
  12.09.2022 r.
  godz. 10.00
  mgr farm. Patryk Nowakowski
  „Wpływ ekstraktów z wybranych grzybów jadalnych na komórki glejaka wielopostaciowego"
  dr hab. Renata Markiewicz - Żukowska
  30.06.2022 r.
  godz. 9.00
  mgr farm. Karol Rółkowski
  „Wpływ metforminy na proces POX-zależnej apoptozy/autofagii w komórkach czerniaka C32"
  prof. dr hab. Jerzy Pałka
  08.07.2022 r.
  godz. 10.00
  mgr farm. Katarzyna Jakimiuk
  „Charakterystyka fitochemiczna oraz ocena aktywności biologicznej części nadziemnych wybranych gatunków z rodzaju Scleranthus L."
  dr hab. Michał Tomczyk
  11.07.2022 r.
  godz. 10.00
  mgr farm. Katarzyna Olechno
  „Ocena możliwości sporządzania orodyspersyjnych postaci leku z fumaranem rupatadyny jako modelową substancją gorzką"
  prof. dr hab. Katarzyna Winnicka
  19.09.2022 r.
  godz. 10.00
  mgr Sinemyiz Atalay Ekiner
  „Protective effects of cannabidiol on skin keratinocytes in an oxidative microcellular environment induced by UVA/B radiation or exposure to hydrogen peroxide"
  prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska, prof. dr. hab. Pedro Miguel Dimas Neves Domingues
  16.11.2022 r.
  godz. 9.30
  mgr Thi Yen Ly Huynh
  „Metabolomic approach to understand the mechanism of metformin-induced PRODH/POX-dependent apoptosis in MCF-7 breast cancer cells"
  prof.dr hab. Jerzy Pałka
  15.09.2022 r.
  godz. 12.00
  mgr Aleksandra Maria Juszczak
  „Phytochemical analysis and biological activities of Jasione montana L. (Campanulaceae)"
  dr hab. Michał Tomczyk
  prof. Marijana Zovko Končić
  23.09.2022 r.
  godz. 11.00
  mgr inż. Kamila Buzun
  „Molecular mechanism of anticancer activity of novel 4-thiazolidinone derivatives"
  prof. dr hab. Anna Bielawska
  prof. dr. hab. Roman Lesyk
  23.05.2022 r. godz. 9.00
  mgr farm. Patrycjusz Kołodziejczyk
  „Ekspresja receptorów mineralokortykosteroidowych w układzie sercowo-naczyniowym szczurów z cukrzycą"
  prof. dr hab. Wojciech Miltyk
  17.01.2022 r.
  godz. 10.00
  mgr farm. Daniel Mirosław Grochowski
  „Badania fitochemiczne i ocena aktywności biologicznej liści jeżyny popielicy Rubus caesius"
  dr hab. Michał Tomczyk
  31.01.2022 r.
  godz. 11.00
  mgr farm. Adam Kazberuk
  „Molekularny mechanizm przeciwnowotworowego działania wybranych niesteroidowych leków przeciwzapalnych jako agonistów receptora PPARγ w eksperymentalnym modelu raka piersi"
  dr hab. Arkadiusz Surażyński
  16.02.2022 r.
  godz. 11.00
  mgr farm. Wojciech Szymanowski
  „Mucyna 1 jako cel molekularny nowej pochodnej diizochinoliny w skojarzeniu
  z przeciwciałem anty-MUC1 w komórkach raka piersi MCF - 7 i raka żołądka AGS"
  prof. dr hab. Anna Bielawska
  14.01.2022 r.
  godz. 10.00
  mgr farm. Anna Szymanowska
  „Wpływ nowych sulfonamidowych pochodnych zawierających układ pirazolo [4,3-e] tetrazolo[4,5-b][1,2,4] triazyny na indukcję apoptozy w komórkach raka jelita grubego DLD-1 i HT-29"
  prof. dr hab. Anna Bielawska
  dr hab. Mariusz Mojzych, prof. uczelni

  2021 rok - dziedzina: nauki medyczne i nauki o zdrowiu, dyscyplina: nauki medyczne

  Termin
  obrony
  Autor
  Tytuł rozprawy
  Promotorzy/recenzje i streszczenia
  24.09.2021 r.
  godz. 11.30
  mgr Sara Julita Pączek
  „Chemokina CXCL8 i jej specyficzny receptor CXCR2 jako markery raka jelita grubego"
  dr hab. Marta Łukaszewicz - Zając
  27.09.2021 r.
  godz. 12.00
  mgr Agnieszka Wróbel
  „Synteza i badanie aktywności przeciwnowotworowej nowych analogów trimetoprimu"
  dr hab. Danuta Drozdowska
  17.09.2021 r.
  godz. 11.00
  mgr Agata Gołaszewska
  „Ocena wpływu adrenaliny na aktywność płytek krwi zdrowych ochotników"
  dr hab. Tomasz Rusak

  2021 rok - dziedzina: nauki medyczne i nauki o zdrowiu, dyscyplina: nauki farmaceutyczne

  Termin
  obrony
  Autor
  Tytuł rozprawy
  Promotorzy/recenzje i streszczenia
  20.09.2021 r.
  godz. 10.00
  mgr Krystyna Joanna Gromkowska - Kępka
  „Ocena ochronnego działania ekstraktu z młodego jęczmienia na fibroblasty skóry ludzkiej"
  dr hab. Renata Markiewicz - Żukowska
  07.09.2021 r.
  godz. 11.00
  mgr Adrian Łukasz Mor
  „Wpływ inhibitora hydroksylazy tryptofanu – LP533401 na parakrynny układ kinureninowy tkanki kostnej w doświadczalnym modelu przewlekłej choroby nerek"
  Nowy tryb
  prof. dr hab. Dariusz Pawlak
  12.07.2021 r.
  godz. 11.00
  mgr farm. Joanna Mikłosz
  „Małopłytkowość indukowana protaminą oraz jej potencjalne powikłania zakrzepowo-zatorowe w eksperymentalnych modelach zwierzęcych"
  dr hab. Andrzej Mogielnicki
  25.01.2021 r.
  godz. 10.00
  mgr farm. Michał Aleksiejczuk
  „Wpływ aldosteronu na przepuszczalność naczyń krwionośnych w skórze szczura z cukrzycą"
  prof. dr hab. Ewa Chabielska

  2020 rok - dziedzina: nauki medyczne i nauki o zdrowiu, dyscyplina: nauki farmaceutyczne

  Termin
  obrony
  AutorTytuł rozprawyPromotorzy/recenzje i streszczenia

  24.09.2020 r.

  godz. 11.00

  mgr Urszula Tałałaj

  „Synteza i ocena aktywności biologicznej peptydów sygnałowych"

  dr hab. Agnieszka Markowska

  recenzja 1

  recenzja 2

  streszczenie

  25.09.2020 r. 

  godz. 13.00

   

  mgr Natalia Marcińczyk

  „Wpływ ekstraktu z kłącza Potentilla erecta na proces zakrzepowy i układ hemostazy w modelu zwierzęcym"

  dr hab. Michał Tomczyk

  recenzja 1

  recenzja 2

  streszczenie

  18.09.2020 r.

  godz. 13.00

  mgr farm. Rafał Kossakowski

  „Wpływ kannabidiolu na układ krążenia uśpionych szczurów normotensyjnych i ze spontanicznym nadciśnieniem"

  prof. dr hab. Barbara Malinowska

  recenzja 1

  recenzja2

  streszczenie

  2020 rok - dziedzina: nauki medyczne i nauki o zdrowiu, dyscyplina: nauki medyczne

  Termin
  obrony
  Autor 
  Tytuł
  Promotor / recenzje i streszczenia

  29.06.2020 r.

  godz. 10.00

  mgr Dorota Dąbrowska - Zagroba

  „Wpływ flawonoidów oraz witaminy C na formowanie zewnątrzkomórkowych sieci neutrofilowych (NETs) u chorych na miażdżycę"

  prof. dr hab. Ewa Jabłońska

  recenzja 2

  streszczenie

  01.07.2020 r.

  godz. 12.00

  mgr Monika Kloza

  „Wpływ nadciśnienia oraz przewlekłego podawania inhibitora FAAH URB597 na zależną od śródbłonka hiperpolaryzację i rozkurcz małych tętnic krezkowych szczura"

  dr hab. Hanna Kozłowska

  recenzja 1

  recenzja 2

  streszczenie

  25.09.2020 r.

  godz. 9.30

  mgr Natalia Anna Matwiejczuk

  „Wpływ kwasu rozmarynowego na zmiany indukowane metylo- i propyloparabenem w metabolizmie kolagenu fibroblastów skóry ludzkiej"

  dr hab. Anna Galicka

  recenzja 1

  recenzja 2

  streszczenie

  18.09.2020 r.

  godz. 9.00

  mgr Paulina Nowińska 

  „Immunoreaktywność receptorów kannabinoidowych CB1 i CB2, białka S100A6, insuliny i glukagonu w komórkach wysp trzustkowych u szczurów mocznicowych"

  prof. dr hab. Irena Kasacka

  recenzja 1

  recenzja 2

  streszczenie

  18.09.2020 r.

  godz. 11.00

  mgr Michał Niezgoda

  „Ocena ekspresji chromograniny A oraz receptorów estrogenowych i progesteronowych w endometrium pacjentek z nowotworem trzonu macicy"

  prof. dr hab. Irena Kasacka

  recenzja 1

  recenzja 2

  streszczenie

  15.09.2020 r.

  godz. 10.00

  mgr Natalia Domian

  „Ocena komórek błony śluzowej jamy ustnej u pacjentów z uzupełnieniami protetycznymi"

  prof. dr hab. Irena Kasacka

  recenzja 1

  recenzja 2

  streszczenie

  25.09.2020 r.

  godz. 11.00

  mgr Edyta Andrulewicz - Botulińska

  „Ocena zależności między ekspresją integryn (a9b1, a5b1, a2b1), kolagenu typu I, MMp-2, MMP-9 a migracją komórek glejaka wielopostaciowego mózgu"

  dr hab. Anna Galicka

  recenzja 1

  recenzja 2

  streszczenie

  2019 r - dziedzina/dyscyplina: nauki farmaceutyczne

  Termin
  Autor 
  Tytuł
  Promotor / recenzje i streszczenia
  w nowym trybie

  25.10.2019 r.

  godz. 9.45

  mgr Katarzyna Głuszek

  „Bakteriobójcze i immunomodulujące działanie nanocząstek magnetycznych sfunkcjonalizowanych pochodnymi 1,4-dihydropirydyny"

  prof. dr hab. Robert Bucki

  recenzja 1

  recenzja 2

  streszczenie

  18.09.2019 r.

  godz. 11.00

  mgr farm. Anna Czajkowska

  „Ocena skojarzonego działania oleju z nasion czarnuszki siewnej Nigella sativa z nowym analogiem alkaloidów izochinolinowych na proces apoptozy w komórkach raka żołądka AGS"

  prof. dr hab. Anna Bielawska

  recenzja 1

  recenzja 2

  streszczenie

  27.03.2019 r.

  godz. 12.00

  mgr farm. Tomasz W. Kamiński

  „Siarczan indoksylu a układ hemostazy u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek poddanych farmakoterapii przeciwnadciśnieniowej"

  prof. dr hab. Dariusz Pawlak

  recenzja 1

  recenzja 2

  streszczenie

  2019 rok - dziedzina: nauki medyczne, dyscyplina: biologia medyczna

  Termin obrony
  Autor 
  Tytuł
  Promotor / recenzje i streszczenia
  w nowym trybie

  17.09.2019 r. godz. 10.30

  mgr Magdalena Kozłowska (Mężyńska)

  „Wpływ ekstraktu z owoców aronii czarnoowocowej (Aronia melanocarpa L.) na stan oksydacyjno - redukcyjny i uszkodzenia oksydacyjne wątroby w modelu doświadczalnym in vivo odpowiadającym niskiej i umiarkowanej ekspozycji chronicznej człowieka na kadm"

  prof. dr hab. Małgorzata Brzóska

  recenzja 1

  recenzja 2

  streszczenie

  12.07.2019 r. godz. 11.30

  mgr farm. Małgorzata Karbowska

  „Wpływ siarczanu indoksylu na proces krzepnięcia i fibrynolizy w zwierzęcym modelu zakrzepicy"

  prof. dr hab. Dariusz Pawlak

  recenzja 1

  recenzja 2

  streszczenie

  12.07.2019 r. godz. 10.00

  mgr Beata Sieklucka

  „Układ OPG/RANKL a masa, gęstość mineralna i właściwości biomechaniczne kości udowej w modelu eksperymentalnej przewlekłej choroby nerek u szczura"

  prof. dr hab. Krystyna Pawlak

  recenzja 1

  recnzja 2

  streszczenie

  24.06.2019 r. godz. 10.00

  mgr Monika Zajkowska

  „Ocena przydatności diagnostycznej czynników z rodziny VEGF oraz ich receptorów w osoczu pacjentek z rakiem piersi"

  dr hab. Sławomir Ławicki

  recenzja 1

  recenzja 2

  streszczenie

  14.02.2019 r. godz. 10.00

  mgr Sylwia Kozłowska

  „Ocena przydatności diagnostycznej stężeń wybranych cytokin, metaloproteinaz (MMPs) i ich tkankowych inhibitorów (TIMPs) w osoczu chorych w małozaawansowanym stadium raka endometrium"

  dr hab. Sławomir Ławicki

  recenzja 1

  recenzja 2

  streszczenie

  14.02.2019 r. godz. 12.00

  lek. Przemysław Chorąży

  „Przydatność oznaczania metaloproteinaz (MMP-2, MMP-9), ich tkankowych inhibitorów (TIMP-1, TIMP-2) oraz VEGF w diagnostyce i monitorowaniu leczenia operacyjnego raka piersi"

  dr hab. Sławomir Ławicki

  recenzja 1

  recenzja 2

  streszczenie

  17.01.2019 r. godz. 10.00

  mgr Paweł Kiszło

  „Przydatność diagnostyczna chemokin RANTES i CCL2 w chorobie niedokrwiennej serca"

  dr hab. Violetta Dymicka-Piekarska

  recenzja 1

  recenzja 2

  streszczenie

  10.01.2019 r. godz. 12.00

  lek. Łukasz Supronowicz

  „Zastosowanie nieinwazyjnych biomarkerów do diagnostyki alkoholowych chorób wątroby"

  prof. dr hab. Lech Chrostek

  recenzja 1

  recenzja 2

  streszczenie

  2018 r - dziedzina/dyscyplina: nauki farmaceutyczne

  Termin obrony

  Autor

                     

  Tytuł

   

  Promotor / recenzje i streszczenia

  w nowym trybie

  16.04.2018 r.

  godz. 11.30

  mgr Ilona Zaręba

  „Wpływ dostępności proliny na proces POX-zależnej apoptozy/autofagii w komórkach raka piersi MCF-7"

  prof. dr hab. Jerzy Pałka

  recenzja 1

  recenzja 2

  streszczenie

  19.04.2018 r.

  godz. 10.00

  mgr Paweł Drągowski

  „Rola tlenku węgla w regulacji apoptozy w komórkach raka sutka MCF-7"

  dr hab. Wojciech Miltyk

  recenzja 1

  recenzja 2

  streszczenie 

  10.09.2018 r.

  godz. 10.00 

  mgr Agnieszka Gęgotek

  „Effect of rutin on metabolic changes in skin cells exposed to UVA and UVB radiation"

  prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska

  recenzja 1

  recenzja 2

  streszczenie

  19.09.2018 r.

  godz. 10.00

  mgr Natalia Pawłowska

  „Mechanizm przeciwnowotworowego działania pochodnych oktahydropirazyno [2,1-a:5,4-a’]diizochinoliny w komórkach raka sutka MCF-7 i MDA-MB-231"

  prof. dr hab. Krzysztof Bielawski

  recenzja 1

  recenzja 2

  streszczenie

  21.09.2018 r.

  godz. 10.30

  mgr Sylwia Borowska 

  „Wpływ ekstraktu z owoców aronii czarnoowocowej (Aronia melanocarpa L.) na metabolizm cynku i miedzi w organizmie szczura narażonego przewlekle na kadm"

  prof. dr hab. Małgorzata M. Brzóska

  recenzja 1

  recenzja 2

  streszczenie

  24.09.2018 r.

  godz. 11.00

  mgr Michał Biernacki

  „Wpływ inhibitora FAAH, URB597, na równowagę redoks oraz mediatory lipidowe w organizmie szczurów z nadciśnieniem pierwotnym i wtórnym"

  prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska

  recenzja 1

  recnnzja 2

  streszczenie

  15.11.2018 r.

  godz. 09.15

  mgr Monika Trofimiuk

  „Zastosowanie syropów i hydrożeli doustnych w recepturowych lekach pediatrycznych"

  prof. dr hab. Małgorzata Sznitowska

  recenzja 1

  recenzja 2

  streszczenie

  22.11.2018 r.

  godz. 12.30 

  mgr Marek Toczek 

  „Farmakologiczna ocena wybranych elementów układu endokannabinoidowego jako potencjalnych punktów uchwytu terapii hipotensyjnej w doświadczalnym modelu nadciśnienia DOCA-salt"

  prof. dr hab. Barbara Malinowska

  recenzja 1

  recenzja 2

  streszczenie

  2018 rok - dziedzina: nauki medyczne, dyscyplina: biologia medyczna

  Termin obrony

  Autor 

                     

  Tytuł               

   

  Promotor / recenzje i streszczenia

  w nowym trybie

  12.04.2018 r.

  godz. 11.00

  mgr Karina Lipartowska-Klimuk

  „Izoformy transferyny w chorobach trzustki"

  dr hab. Bogdan Cylwik

  recenzja 1

  recenzja 2

  streszczenie

  16.04.2018 r.

  godz. 10.00

  mgr Katarzyna Celińska-Janowicz

  „Wpływ wybranych polifenoli wchodzących w skład propolisu na proces apoptozy komórek raka płaskonabłonkowego jamy ustnej"

  dr hab. Wojciech Miltyk

  recenzja 1

  recnezja 2

  streszczenie

  05.07.2018 r.

  godz. 12.00

  mgr Wioleta Kisiel

  „Wpływ propofolu na wybrane parametry hemostazy i proces zakrzepów u szczurów z nadciśnieniem naczyniowo-nerkowym"

  prof. dr  hab. Ewa Chabielska

  recenzja 1

  recenzja 2

  streszczenie

  24.09.2018 r.

  godz. 9.00

  lek. Natalia Tołoczko-Iwaniuk

  „Prolino-zależna indukcja apoptozy w komórkach raka płaskonabłonkowego jamy ustnej (squamous cell carcinoma, SCC). Wpływ celekoksybu"

  prof. dr hab. Wojciech Miltyk

  recenzja 1

  recenzja 2

  streszczenie

  25.09.2018 r.

  godz. 11.00

  mgr Olga Sadowska

  „Rola receptorów CB1 i GPR55 w czynności skurczowo-rozkurczowej izolowanych tętnic płucnych człowieka i szczura"

  dr hab. Hanna Kozłowska

  recenzja 1

  recenzja 2

  streszczenie

  2017 r - dziedzina/dyscyplina: nauki farmaceutyczne

  Termin

  Autor 

                     

  Tytuł               

   

  Promotor / recenzje i streszczenia

  w nowym trybie

  14.02.2017 r.

  godz. 10.00

  mgr Magdalena Kusaczuk

  „Zastosowanie wybranych inhibitorów deacetylaz histonów jako farmakologicznych modulatorów epigenetycznych w badaniach na komórkach glejaka wielopostaciowego mózgu"

  dr hab. Marzanna Cechowska-Pasko

  recenzja 1

  recenzja 2

  streszczenie

  28.06.2017 r.

  godz. 09.30

  mgr Marta Szekalska

  „Ocena możliwości zastosowania mikrosfer alginianowych jako nośników modelowych substancji leczniczych"

  dr hab. Katarzyna Winnicka

  recenzja 1

  recenzja 2

  streszczenie

  26.09.2017 r.

  godz. 11.00

  mgr Bartłomiej G. Kałaska

  „Kinureniny a biomechanika i geometria kości w przewlekłej chorobie nerek u szczura"

  prof. dr hab. Dariusz Pawlak

  recenzja 1

  recenzja 2

  streszczenie

  23.11.2017 r.

  godz. 11.00

  mgr Aleksandra Amelian

  „Projektowanie i ocena jakości postaci leku rozpadających się w jamie ustnej z modelowymi substancjami przeciwhistaminowymi"

  dr hab. Katarzyna Winnicka

  recenzja 1

  recenzja 2

  streszczenie

  2017 rok - dziedzina: nauki medyczne, dyscyplina: biologia medyczna

  Termin obrony

  Autor 

                     

  Tytuł               

   

  Promotor / recenzje i streszczenia

  w nowym trybie

  12.09.2017 r.

  godz. 10.00

  mgr Anna Sieńko

  „Genetyczne podstawy lekooporności i wirulencji klinicznych szczepów Enterococcus faecalis i Enterococcus faecium"

  prof. dr hab. Elżbieta Tryniszewska

  recenzja 1

  recenzja 2

  streszczenie

  18.09.2017 r.

  godz. 11.00

  mgr Monika Gudowska

  „Nieinwazyjna ocena stopnia zwłóknienia w marskości wątroby"

  prof. dr hab. Lech Chrostek

  recenzja 1

  recenzja 2

  streszczenie

  22.09.2017 r.

  godz.10.00

  mgr Edyta K. Głażewska

  „Metaloproteinazy oraz ich tkankowe inhibitory w osoczu osób chorych na łuszczycę leczonych metodą fototerapii UVB"

  dr hab. Andrzej Przylipiak, prof. UMB

  recenzja 1

  recenzja 2

  streszczenie

  23.11.2017 r.

  godz. 13.00

   

  mgr Marta Wacewicz-Muczyńska

  „Wpływ nawyków żywieniowych na stężenie niektórych pierwiastków oraz status antyoksydacyjny we krwi chorych z łuszczycą i bielactwem"

  dr hab. Katarzyna Socha

  recenzja 1

  recenzja 2

  streszczenie

  2016 r - dziedzina/dyscyplina: nauki farmaceutyczne

  Termin obrony
  Autor 

  Tytuł

  Promotor / recenzje i streszczenia
  w nowym trybie

  21.01.2016 r.

  godz. 11.00

  mgr Łukasz Szoka

  „Wpływ peptydowych ligandów receptora integrynowego α5β1 na metabolizm komórek raka sutka"

  prof. dr hab. Jerzy Pałka

  28.04.2016 r.

  godz. 10.00

  mgr Maciej Purwin

  „Synteza i badania biologiczne pochodnych kwasu 6-aminoheksanowego jako potencjalnych inhibitorów plazminy"

  dr hab. Agnieszka Markowska

  recenzja 1

  recenzja 2

  streszczenie

  20.06.2016 r.

  godz. 9.00

  mgr Izabela Prokop

  „Rola czynników modulujących ekspresję POX w regulacji apoptozy w komórkach raka sutka"

  dr hab. Wojciech Miltyk

  11.07.2016 r.

  godz. 9.30

  mgr Anna Puścion-Jakubik

  „Ocena jakości miodów pszczelich z wykorzystaniem bliskiej podczerwieni na podstawie wybranych parametrów fizykochemicznych i analizy pyłkowej"

  prof. dr hab. Maria Borawska

  11.07.2016 r.

  godz. 11.00

  mgr Emilia Laskowska

  „Interakcja mleczka pszczelego i pierzgi z temozolomidem w badaniach in vitro glejaka mózgu"

  prof. dr hab. Maria Borawska

  12.07.2016 r.

  godz. 11.00

  mgr Ewa Oksztulska-Kolanek

  „Stężenie obwodowej serotoniny, a właściwości biomechaniczne i metabolizm kości w przewlekłej niewydolności nerek u szczura"

  prof. dr hab. Krystyna Pawlak

  recenzja 1

  recenzja 2

  streszczenie

  26.09.2016 r.

  godz. 10.00

  mgr Emilia Sokołowska

  „Farmakologiczne badania zmodyfikowanych kationowo polimerów

  dekstranowych przywracających prawidłową krzepliwość krwi po podaniu

  heparyny niefrakcjonowanej szczurom i myszom"

  dr hab. Andrzej Mogielnicki

  recenzja 1

  recenzja 2

  streszczenie

  30.09.2016 r.

  godz. 9.00

  mgr Emilia Szymańska

  „Ocena przydatności chitozanu jako substancji pomocniczej do sporządzania postaci leku z klotrimazolem"

  dr hab. Katarzyna Winnicka

  06.10.2016 r.

  godz.10.30

  mgr Urszula Łazarek

  „Ocena składu chemicznego, właściwości cytotoksycznych etanolowych

  ekstraktów z propolisu w hodowli komórek raka płaskonabłonkowego"

  dr hab. Wojciech Miltyk

  recenzja1

  recenzja 2

  streszcznie

  2016 rok - dziedzina: nauki medyczne, dyscyplina: biologia medyczna

  Termin obrony
  Autor 
                     
  Tytuł               
   
  Promotor / recenzje i streszczenia
  w nowym trybie

  14.01.2016 r.

  godz. 12.00

  mgr Magdalena Donejko

  „Ocena działania kwasu hialuronowego na zaburzenia syntezy kolagenu wywołane przez etanol w fibroblastach skóry ludzkiej"

  dr hab. Andrzej Przylipiak, prof. UMB

  recenzja 1

  recenzja 2

  stereszczenie

  19.05.2016 r.

  godz. 10.00

  lek. Edyta Siedlecka-Czykier

  „Ocena wybranych parametrów aktywacji płytek krwi i procesu zapalnego u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi"

  prof. dr hab. Halina Kemona

  02.06.2015 r.

  godz. 10.00

   

  mgr Blanka Wolszczak

  -Biedrzycka

  „Aktywność i profil izoenzymatyczny dehydrogenazy alkoholowej (ADH) i dehydrogenazy aldehydowej (ALDH) w surowicy chorych ze stłuszczeniem wątroby"

  dr hab. Wojciech Jelski

  recenzja 1

  recenzja 2

  streszczenie

  02.06.2015 r.

  godz. 11.30

  mgr Elżbieta Zasimowicz

  -Majewska

   

  „Aktywność i znaczenie diagnostyczne dehydrogenazy alkoholowej i dehydrogenazy aldehydowej w surowicy pacjentów z autoimmunizacyjną chorobą wątroby"

  dr hab. Wojciech Jelski

  recenzja 1

  recenzja 2

  streszczenie

  05.07.2016 r.

  godz. 9.30

  mgr Alicja Lewandowska

  „Morfologiczna charakterystyka i ocena immunoreaktywności komórek neuroendokrynowych w płucach szczurów z nadciśnieniem naczyniowo-nerkowym"

  prof. dr hab. Irena Kasacka

  recenzja 1

  recenzja 2

  streszczenie

  15.09.2016 r.

  godz. 10.00

  mgr Piotr Majewski

  „Molekularne podstawy oporności na karbapenemy wśród klinicznych szczepów Enterobacter cloacae"

  prof. dr hab. Elżbieta Tryniszewska

  recenzja 1

  recenzja 2

  streszczenie

  29.09.2016 r.

  godz. 9.00

  mgr Sylwia Chmielewska

  „Analiza genetycznych markerów wirulencji i profili lekooporności patogennych szczepów escherichia coli izolowanych od pacjentów ambulatoryjnych z zakażeniem układu moczowego"

  dr hab. Katarzyna Leszczyńska

  recenzja 1

  recenzja 2

  streszczenie

  20.10.2016 r.

  godz.11.00

  mgr Marcin S. Naklicki

  „Ubogowęglowodanowe izoformy transferyny (CDT) w chorobach wątroby"

  dr hab. Bogdan Cylwik

  24.11.2016 r.

  godz. 11.30

  mgr Kamil Grubczak

  „Badania doświadczalne nad zastosowaniem witaminy D3 jako czynnika modulującego fenotyp i funkcję monocytów z ekspresją CD16"

  prof. dr hab. Marcin Moniuszko

  recenzja 1

  recenzja 2

  streszczenie

  2015 rok - dziedzina/dyscyplina: nauki farmaceutyczne

  Termin obrony

  Autor 
                     
  Tytuł               
   
  Promotor / recenzje i streszczenia
  w nowym trybie

  26.02.2015 r.

  godz. 11.30

  mgr Ewa Ambrożewicz

  „Wpływ soku z czarnej porzeczki (Ribes Nigrum L.) na zdolności antyoksydacyjne organizmu szczura"

  prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska

  18.06.2015 r.

  godz. 10.00

  mgr Magdalena Wróblewska

  „Ocena wpływu dendrymerów PAMAM na właściwości hydrożeli z wybranymi substancjami o działaniu przeciwgrzybiczym i przeciwbakteryjnym"

  dr hab. Katarzyna Winnicka

  23.06.2015 r.

  godz.10.00

  mgr Elżbieta Milewska

  „Wpływ soku z czarnej porzeczki oraz ekstraktu z trawy żubrowej na zawartość niektórych pierwiastków śladowych w organizmie szczura zatruwanego etanolem"

  dr hab. Wiesława Roszkowska-Jakimiec

  10.07.2015 r.

  godz. 11.00

  mgr Agnieszka Gornowicz

  „Wpływ przeciwciała anty-MUC1 na aktywność przeciwnowotworową cisplatyny i berenilowych kompleksów platyny w komórkach raka piersi"

  prof. dr hab. Anna Bielawska

  29.10.2015 r.

  godz. 11.00

  mgr inż. Renata Pawlak-Morka

  „Wpływ struktury jednołańcuchowego prekursora insuliny na proces wytwarzania rekombinowanej insuliny ludzkiej"

  dr hab. Wojciech Miltyk

  recenzja 1

  recenzja 2

  streszczenie

  12.11.2015 r.

  godz. 13.30

  mgr Jakub Szerszenowicz

  „Synteza na podłożu stałym i ocena aktywności przeciwnowotworowej analogów netropsyny i bis-netropsyny"

  dr hab. Danuta Drozdowska

  recenzja 1

  recenzja 2

  streszczenie

  03.12.2015 r.

  godz. 11.00

  mgr Piotr W. Karabowicz

  „Farmakologiczna ocena mechanizmów zaangażowanych w hamowanie neurogennej odpowiedzi presyjnej u szczurów z ostrą niewydolnością serca wywołaną przewężeniem łuku aorty"

  prof. dr hab. Barbara Malinowska

  recenzja 1

  recenzja 2

  streszczenie

  2015 rok - dziedzina: nauki medyczne, dyscyplina: biologia medyczna

  Termin obrony
  Autor 
                     
  Tytuł               
   
  Promotor / recenzje i streszczenia
  w nowym trybie

  06.05.2015 r.

  godz. 13.00

  mgr Anna Strumnik

  „Aktywność i znaczenie diagnostyczne dehydrogenazy alkoholowej i jej izoenzymów oraz dehydrogenazy aldehydowej w surowicy chorych na wirusowe zapalenie wątroby typu C"

  dr hab. Wojciech Jelski

  recenzja

  recenzja

  streszczenie

  20.05.2015 r.

  godz. 12.00

  mgr Elżbieta Motybel

  „Ocena stężenia cząsteczki adhezyjnej sVCAM-1 jako wskaźnika prognostycznego u chorych z zawałem mięśnia sercowego STEMI lub NSTEMI"

  dr hab. Violetta Dymicka-Piekarska

  02.07.2015 r.

  godz. 11.00

  mgr Anna D. Michalska

  „Molekularne podstawy lekooporności szczepów klinicznych Proteus mirabilis na antybiotyki beta-laktamowe, aminoglikozydy oraz fluorochinolony"

  prof. dr hab. Elżbieta Tryniszewska

  recenzja

  recenzja

  streszczenie

  08.10.2015 r.

  godz. 12.00

  mgr Aleksandra Korniluk

  „Udział rozpuszczalnych selektyn (sP-, sE- i sL-) oraz płytek krwi w zapaleniu towarzyszącym rakowi jelita grubego"

  dr hab. Violetta Dymicka-Piekarska

  recenzja

  recenzja

  streszczenie

  05.11.2015 r.

  godz. 11.00

  mgr Agnieszka Iwaniuk

  „Mechanizm indukcji procesu apoptozy w ludzkich neutrofilach eksponowanych na N-nitrozodimetyloaminę (NDMA)"

  prof. dr hab. Ewa Jabłońska

  12.11.2015 r.

  godz. 12.00

  mgr Magdalena Łaniewska-Dunaj

  „Aktywność dehydrogenazy alkoholowej i jej izoenzymów oraz dehydrogenazy aldehydowej w nowotworach mózgu"

  dr hab. Wojciech Jelski

  2014 rok

  Termin obrony
  Autor 
  Tytuł
  Dziedzina
  Promotor / recenzje i streszczenia w nowym trybie

  09.01.2014 r.

  godz. 13.00

  lek. Anna Chludzińska

  „Ubogowęglowodanowe izoformytransferyny (CDT) i kwas sjalowy w chorobach reumatycznych"

  nauki medyczne

  prof. dr hab. Lech Chrostek

  17.02.2014 r.

  godz. 13.00

  mgr Blanka Maria Ulążka

  „Naczyniowo-śródbłonkowy czynnik wzrostu (VEGF), a układ hemostazy u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek"

  nauki medyczne

  prof. dr hab. Krystyna Pawlak

  17.04.2014 r.

  godz. 13.15

  mgr Dominik Popławski

  „Ocena wpływu suplementacji cynkiem na barierę antyoksydacyjną w mitochondriach komórek wątroby szczura w przewlekłym narażeniu na kadm"

  nauki farmaceutyczne

  dr hab. Elżbieta

  Kulikowska-Karpińska

  05.06.2014 r.

  godz. 10.00

  mgr Tomasz Misztal

  „Wpływ reaktywnych form azotu na proces retrakcji skrzepu i fibrynolizę"

  nauki medyczne

   

  prof. dr hab. Marian Tomasiak

  17.06.2014 r.

  godz. 13.00

  mgr Żaneta Piotrowska

  „Identyfikacja i ocena komórek endokrynowych zawierających neuropeptyd CART w nadnerczach szczurów z nadciśnieniem naczyniowo-nerkowym"

  nauki medyczne

  prof. dr hab. Irena Kasacka

  30.06.2014 r.

  godz. 12.00

  mgr Iwona Jarocka-Karpowicz

  „Wpływ dwurdzeniowych kompleksów platyna (II)-berenil na równowagę oksydoredukcyjną komórek białaczki ludzkiej linii MOLT-4"

  nauki farmaceutyczne

  prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska

  11.07.2014 r.

  godz. 11.00

  mgr Magdalena Bruzgo

  „Nowe peptydowe inhibitory fibrynolizy"

  nauki

  farmaceutyczne

   

  dr hab. Wiesława

  Roszkowska-Jakimiec

  11.07.2014 r.

  godz. 12.30

  mgr Rafał Krętowski

  „Regulacyjna rola białka opiekuńczego ORP150 w metabolizmie kolagenu w komórkach raka sutka linii MCF-7"

  nauki

  medyczne

  dr hab. Marzanna

  Cechowska-Pasko

  14.07.2014 r.

  godz. 10.00

  mgr Piotr Szoka

  „Prozakrzepowy efekt aldosteronu u szczura z cukrzycą"

  nauki farmaceutyczne

  prof. dr hab. Ewa Chabielska

  07.11.2014 r.

  godz. 13.30

  mgr Justyna Moskwa

  „Efekty oddziaływania naturalnych miodów pszczelich na komórki linii glejaka wielopostaciowego U87MG i linii astrocytów ludzkich SVGp12"

  nauki medyczne

  prof. dr hab. Maria H. Borawska

  26.11.2014 r.

  godz. 13.00

   

  NOWY TRYB

  mgr Anna Karolina Jurczak

  „Analiza epidemiologiczna i ocena zmian oporności na antybiotyki szczepów Acinetobacter baumanii complex izolowanych od pacjentów hospitalizowanych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku w latach 2009-2013"

  nauki medyczne

  prof. dr hab. Elżbieta Tryniszewska

  recenzja

  recenzja

  streszczenie

  26.11.2014 r.

  godz. 14.15

  lek. Wioletta Marta Kłosowska

  „Analiza epidemiologiczna wybranych bakterii izolowanych od pacjentów Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku w latach 2004-2010"

  nauki medyczne

  prof. dr hab. Elżbieta Tryniszewska

  2013 rok

  Termin
  Autor 
  Temat
  Dziedzina
  Promotor

  31.03.2013 r.

  godz. 11.00

  mgr Katarzyna Bielawska

  „Wpływ ekstraktu z trawy żubrówka (Hierochloë odorata) na fosfolipidy w wątrobie i mózgu szczura"

  nauki

  farmaceutyczne

  dr hab. Wiesława

  Roszkowska-Jakimiec

  07.05.2013 r.

  godz. 12.00

  mgr Joanna Kamińska

  „Ocena wybranych parametrów trombocytopoezy u chorych na szpiczaka mnogiego"

  nauki medyczne

  prof. dr hab.

  Halina Kemona

  27.05.2013 r.

  godz. 12.00

  mgr Agnieszka Juchniewicz

  „Ocena ekspresji metaloproteinaz i markerów limfangiogenezy w raku przełyku leczonym operacyjnie"

  nauki medyczne

  prof. dr hab.

  Jacek Nikliński

  24.09.2013 r.

  godz. 13.00

  mgr Elżbieta Kupraszewicz

  „Wpływ ołowiu i alkoholu etylowego na układ kostny szczura"

   

  nauki medyczne

  dr hab.

  Małgorzata Brzóska 

  25.09.2013 r.

  godz. 11.00

  mgr Monika Lepiarczyk

  „Molekularny mechanizm przeciwnowotworowego działania pochodnych alkaloidów izochinolinowych"

  nauki farmaceutyczne

  prof. dr hab.

  Anna Bielawska

  25.09.2013 r.

  godz. 12.00

  mgr Robert Czarnomysy

  „Molekularne mechanizmy indukcji apoptozy przez berenilowe pochodne platyny w komórkach raka piersi i raka endometrium"

  nauki farmaceutyczne

  prof. dr hab.

  Krzysztof Bielawski

  26.09.2013 r.

  godz. 11.00

  mgr Olga Martyna Koper

  „Trombocytopoeza u chorych na cukrzycę typu 2 w zależności od wyrównania metabolicznego"

  nauki

  medyczne

  prof. dr hab.

  Halina Kemona

  27.09.2013 r.

  godz. 13.00

  mgr Joanna Konończuk

  „Ocena wpływu różnych antyintegryn αIIbβ3 na procesy podziałów komórkowych, apoptozy i biosyntezy białka w komórkach raka sutka MCF-7"

   nauki farmaceutyczne

  prof. dr hab.

  Jerzy Pałka 

  30.09.2013 r.

  mgr Ewa Gruszewska

  „Kwas sjalowy w chorobach trzustki"

  nauki medyczne

  prof. dr hab.

  Lech Chrostek

  10.10.2013 r.

  godz. 11.15

  mgr Jadwiga Jaworowska

  „Ocena występowania genów kodujących wytwarzanie acetylotransferaz aminoglikozydowych, jako czynnika warunkującego oporność na antybiotyki aminoglikozydowe u szczepów Pseudomonas aeruginosa"

  nauki

  medyczne

  prof. dr hab.

  Elżbieta Tryniszewska

  10.10.2013 r.

  godz. 12.15

  mgr Agnieszka Joanna Bajguz

  „Diagnostyka i epidemiologia wirusów grypy w sezonach epidemicznych 2009-2012 w województwie podlaskim"

  nauki medyczne

  prof. dr hab.

  Elżbieta Tryniszewska

  17.10.2013 r.

  godz. 13.00

  mgr Aleksander Kołodziejczyk

  „Wpływ tiotropium na sygnalizację przeciwzapalną w komórkach indukowanej plwociny chorych z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc"

  nauki farmaceutyczne

  prof. dr hab.

  Adam Hołownia

  27.11.2013 r.

  godz. 10.15

  mgr Anna Czajkowska-Kośnik

  „Ocena biofarmaceutyczna samoemulgujacych układów lipidowych jako nośników leków do oczu"

  nauki

  farmaceutyczne

  prof. dr hab.

  Małgorzata Sznitowska

  12.12.2013 r.

  godz. 11.00

  mgr Joanna Ewa Pawlus

  „Znaczenie diagnostyczne stężenia mieloperoksydazy oraz parametrów hemostatycznych we wczesnym rozpoznaniu zagrożenia powikłaniami choroby niedokrwiennej serca"

  nauki medyczne

  prof. dr hab.

  Milena Dąbrowska

   2012 rok

  Termin obrony
  Autor 
  Temat
  Dziedzina
  Promotor

  15.03.2012 r.

  godz. 13.00

  mgr Ewa Harasim

  „Ocena udziału białek transportujących kwasy tłuszczowe (FAT/CD36, FABPpm, FATP1) w rozwoju insulinooporności indukowanej dietą bogatotłuszczową w mięśniach szkieletowych"

  nauki

  medyczne

  prof. dr hab.
  Adrian Chabowski

  16.03.2012 r.

  godz. 13.00

  mgr Dominika Ojdana

  „Ocena występowania genów blaSHV i blaTEM w populacji szczepów Klebsiella pneumoniae"

  nauki

  medyczne

  prof. dr hab.
  Elżbieta Tryniszewska

  25.05.2012 r.

  godz. 13.00

  lek. Anna Jakubiuk-Tomaszuk

  „Ocena sprawności układu odpornościowego u dzieci z zespołem Downa"

  nauki

  medyczne

  prof. dr hab.

  Jolanta Wysocka

  04.06.2012 r.

  godz. 13.00

  mgr Justyna Magdalena

  Hermanowicz

  „Wpływ aliskirenu, pierwszego doustnego inhibitora reniny, na proces hemostazy w doświadczalnej zakrzepicy u szczura"

  nauki farmaceutyczne

  prof. dr hab.

  Włodzimierz Buczko

  06.06.2012 r.

  godz. 11.00

  mgr Maria Siewko

  „Metaloproteinazy macierzy zewnątrzkomórkowej (MMPs) oraz ich tkankowe inhibitory (TIMPs) jako markery nowotworowe raka trzustki"

  nauki

  medyczne

  prof. dr hab.

  Barbara Mroczko

  19.06.2012 r.

  godz. 13.00

  mgr Emilia Kutyłowska

  „Aktywność i znaczenie diagnostyczne dehydrogenazy alkoholowej i jej izoenzymów oraz dehydrogenazy aldehydowej w surowicy chorych na ostre i przewlekłe zapalenie trzustki"

  nauki

  medyczne

  dr hab.

  Wojciech Jelski

  20.06.2012 r.

  godz. 12.00

  mgr Dorota Iwona

  Brodowska-Adamusiak

  „Przydatność diagnostyczna całkowitego, wolnego i związanego z lipidami kwasu sjalowego w chorobach wątroby"

  nauki

  medyczne

  prof. dr hab.

  Lech Chrostek

  26.09.2012 r.

  godz. 14 00

  mgr Beata Polińska

  „Ocena stanu czynnościowego płytek krwi u chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego (colitis ulcerosa)"

  nauki

  medyczne

  dr hab.

  Joanna Matowicka-Karna

  01.10.2012 r.

  godz. 12.00

  mgr Ewa Zapora

  „Wpływ zielonej herbaty na zdolności antyoksydacyjne erytrocytów"

  nauki

  farmaceutyczne

  prof. dr hab.

  Elżbieta Skrzydlewska

  2011 rok

  Termin obrony

  Autor

  Temat

  Dziedzina

  Promotor

  16.02.2011 r.

  godz. 14.00

  mgr Anna Bylińska

  „Wpływ czarnej herbaty na równowagę proteolityczno-antyproteolityczną w warunkach stresu oksydacyjnego"

  nauki farmaceutyczne

  prof. dr hab.

  Elżbieta Skrzydlewska

  05.04.2011 r.

  godz. 12.00

  mgr Małgorzata Krawczyk

  „Analiza epidemiologiczna i ocena zmian oporności na antybiotyki wybranych bakterii izolowanych od pacjentów hospitalizowanych w I Klinice Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku w latach 1999 - 2008"

  nauki
  medyczne

  prof. dr hab.

  Elżbieta Tryniszewska

  08.04.2011 r.

  godz. 12.00

  mgr Sylwia Katarzyna Naliwajko

  „Poszukiwanie nowych środków konserwujących w grupie naturalnie występujących pochodnych aromatycznych kwasów karboksylowych"

  nauki farmaceutyczne

  prof. dr hab.

  Maria Borawska

  21.04.2011 r.

  godz. 10.00

  lek. Marek Dziemianowicz

  „Ocena zawartości selenu, cynku, manganu, chromu, kadmu i ołowiu w krwi pacjentów z chorobą Hashimoto z regionu północno – wschodniej Polski"

  nauki
  medyczne

  prof. dr hab.

  Maria Borawska

  28.04.2011 r.

  godz. 11.30

  mgr Marcin Żórawski

  „Porównanie podobieństwa genetycznego szczepów Escherichia coli izolowanych od hospitalizowanych pacjentów"

  nauki
  medyczne

  prof. dr hab.

  Elżbieta Tryniszewska

  26.09.2011 r.

  godz. 10.00

  mgr Edyta Rysiak

  „Ocena kosztów i efektywności farmakologicznego leczenia bólu przewlekłego dolnego odcinka kręgosłupa"

  nauki farmaceutyczne

  dr hab.

  Adam Hołownia

  26.09.2011 r.

  godz. 11.00

  mgr Wioleta Omeljaniuk

  „Wpływ sposobu odżywiania i palenia papierosów na zawartość cynku, selenu, miedzi, manganu i status antyoksydacyjny u kobiet z poronieniem samoistnym"

  nauki farmaceutyczne

  prof. dr hab.

  Maria Borawska

  06.10.2011 r.

  godz. 12.00

  mgr Karolina Orywal

  „Aktywność i znaczenie diagnostyczne dehydrogenazy alkoholowej i jej izoenzymów oraz dehydrogenazy aldehydowej w nowotworach narządu rodnego"

  nauki
  medyczne

  prof. dr hab.

  Maciej Szmitkowski

  03.11.2011 r.

  godz. 13.00

  mgr Alicja Polek

  „Ocena stężeń selektyny P i ATP oraz aktywność ekto kinazy adenylanowej u chorych z ostrym zawałem mięśnia sercowego"

  nauki
  medyczne

  dr hab.

  Joanna Matowicka-Karna

  30.11.2011 r.

  godz. 10.00

  lek. dent. Agnieszka

  Buraczewska-Buczko

  „Kwas chinolinowy a układ fibrynolityczny krwi u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek"

  nauki
  medyczne

  dr hab.

  Krystyna Pawlak

  2010 rok

  Termin obrony

  Autor

  Temat

  Promotor

  10.11.2010 r.

  godz 10.30

  lek Ewa Gacuta-Szumarska

  „Cytokiny hematopoetyczne jako markery raka jajnika"

  prof. dr hab. Maciej Szmitkowski

  04.11.2010 r.

  godz. 11.45

  lek. Katarzyna Wnorowska

  „Porównanie stężenia sICAM-1, sVCAM-1 i IL-6 we krwi obwodowej i pobranej z naczynia drenującego guz w czasie operacji u chorych na raka jelita grubego"

  dr hab. Maria Mantur

  27.09.2010 r.

  godz. 10.00

  mgr Sebastian Łukasz Łupiński

  „Wpływ doświadczalnego wstrząsu krwotocznego i niedokrwienia mięśnia sercowego na funkcję receptorów wrażliwych na kannabinoidy"

  prof. dr hab. Barbara Malinowska

  01.07.2010 r.

  godz. 13.00

  mgr Grażyna Ewa Będkowska

  „Cytokiny hematopoetyczne jako markery raka macicy"

  prof. dr hab. Maciej Szmitkowski

  01.07.2010 r.

  godz. 12.00

  mgr Bożena Popławska

  „Ocena wpływu nowych dwurdzeniowych kompleksów platyny (II) na procesy apoptozy i przekaźnictwa sygnałowego w komórkach raka piersi MCF-7, MDA-MB-231"

  dr hab. Anna Bielawska

  01.07.2010 r.

  godz.10.30

  lek. Jacek Noparlik

  „Wpływ glikokortykoterapii na sygnalizację chromatyny w komórkach indukowanej plwociny pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą  płuc"

  dr hab. Adam Hołownia

  23.06.2010 r.

  godz. 11.00

  mgr Anna Gromotowicz

  „Mechanizm prozakrzepowego działania aldosteronu u szczura"

  prof. dr hab. Ewa Chabielska

  11.06.2010 r.

  godz. 12.00

  lek. Marta Daniluk

  „Ocena zasobów żelaza u osób nadużywających alkoholu"

  prof. dr hab. Lech Chrostek

  10.06.2010 r.

  godz. 12.00

  lek. Katarzyna Wasilewska

  „Wpływ stężenia IL-6,CRP, VEGF i NF-kB na występowanie albuminurii u chorych na cukrzycę typu 2 w zależności od wyrównania metabolicznego"

  prof. dr hab. Halina Kemona

  01.06.2010 r.

  godz. 11.00

  mgr Krzysztof Zolbach

  „Wpływ przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby na poziom stresu oksydacyjnego i zaburzenia układu fibrynolizy u pacjentów hemodializowanych"

  dr hab. Krystyna Pawlak

  13.05.2010 r.

  godz. 12.00

  mgr Marta Łukaszewicz-Zając

  „Hematopoetyczne czynniki czynniki wzrostu (HGFs) jako markery nowotworowe raka trzustki"

  prof.dr hab. Barbara Mroczko

  29.04.2010 r.

  godz. 12.00

  mgr Andrzej Karp

  „Wpływ wybranych inhibitorów konwertazy angiotensyny na proces hemostazy u starych szczurów"

  prof. dr hab. Ewa Chabielska

  22.04.2010 r.

  godz. 11.00

  mgr Tomasz Domaniewski

  „3-hydroksykinurenina, a zaburzenia funkcji śródbłonka u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek"

  prof. dr hab. Dariusz Pawlak

  15.04.2010 r.

  godz. 12.00

  mgr Joanna Jakimowicz-Rudy

  „Katabolizm glikokoniugatów w przewlekłym zapaleniu ucha środkowego z perlakiem"

  dr hab. Ewa Olszewska

  02.03.2010 r.

  godz. 12.00

  mgr Elżbieta Iłendo

  „Generacja komórek dendrytycznych z komórek białaczkowych w ostrej białaczce limfoblastycznej i przewlekłej białaczce limfatycznej w warunkach IN VITRO"

  prof. dr hab. Jolanta Wysocka

  2009 rok

  Termin obrony

  Autor

  Temat

  Promotor

  10.12.2009 r.

  godz. 13.00

  mgr Agata Jabłońska-Trypuć

  „Aktywnośc biologiczna cytokinin w kulturach ludzkich fibroblastów skóry"

  prof. dr hab. Romuald Czerpak

  10.12.2009 r.

  godz. 12.00

  mgr Beata Kocięcka

  „Telmisartan – modulator „cross-talk” pomiędzy PPAR – γ i receptorem estrogenowym w procesie regulacji biosyntezy kolagenu w komórkach raka sutka”

  prof. dr hab. Jerzy Pałka

  10.12.2009 r.

  godz. 11.00

  mgr Agnieszka Zaniewska

  „Egzoglikozydazy lizosomalne w raku jelita grubego"

  prof. dr hab. Jerzy Pałka

  26.11.2009 r.

  godz. 10.00

  lek. Anna Sidorska

  „Ocena wybranych markerów aktywacji płytek krwi u chorych na raka jelita grubego"

  dr hab. Maria Mantur

  27.10.2009 r.

  godz. 12.00

  mgr Marta Baranowska-Kuczko

  „Wpływ endokannabinoidu anandamidu na czynność skurczową naczyń płucnych"

  prof. dr hab. Barbara Malinowska

  27.10.2009 r.

  godz. 11.00

  mgr Urszula Baranowska

  „Modyfikujące działanie kannabinoidów na receptory nikotynowe włókien współczulnych unerwiających serce szczura"

  prof. dr hab. Barbara Malinowska

  21.09.2009 r.

  godz. 10.00

  mgr Urszula Bołkun-Skórnicka

  „Synteza i mechanizm przeciwnowotworowego działania nowych berenilowych  kompleksów platyny (II)"

  dr hab. Krzysztof Bielawski

  25.06.2009 r.

  godz. 10.30

  lek. Piotr Wieczorek

  „Charakterystyka fenotypowa i genotypowa klinicznych szczepów Acinetobacter baumannii izolowanych od pacjentów hospitalizowanych”

  dr hab. Elżbieta Tryniszewska

  25.06.2009 r.

  godz. 9.30

  mgr Małgorzata Hołub

  „Ocena aktywności proteasomu w osoczu pacjentów z ostrą białaczką szpikową”

  dr hab. Halina Ostrowska

  17.06.2009 r.

  godz. 14.00

  mgr Agnieszka Ewa Krawiec

  „Kwas sjalowy związany z lipidami  (LSA) jako marker nadużywania alkoholu”

  prof. dr hab. Lech Chrostek

  17.06.2009 r.

  godz. 13.00

  mgr Marzena Garley

  „Białka rodziny IL-17 w neutrofilach chorych ze stanami zapalnymi okołoszczękowymi oraz chorych na raka jamy ustnej”

  prof. dr hab. Ewa Jabłońska

  17.06.2009 r.

  godz.12.00

  mgr Joanna Kalita

  „Ocena hipotensyjnego i przeciwzakrzepowego działania inhibitora katepsyny A – ebelaktonu B w modelu nadciśnienia nerkowego i zakrzepicy tętniczej u szczura”.

  dr hab. Halina Ostrowska

  17.06.2009 r.

  godz. 11.00

  mgr Agnieszka Jaworowska

  „Identyfikacja czynników żywieniowych, behawioralnych i infekcyjnych zwiększających ryzyko wystąpienia nadwagi i otyłości wśród kobiet z Bydgoszczy i okolic”

  dr hab. Grzegorz Bazylak

  05.06.2009 r.

  godz. 10.00

  mgr Sylwia Chojnowska

  „Egzoglikozydazy lizosomalne polipów nosa"

  prof. dr hab. Krzysztof Zwierz

  03.06.2009 r.

  godz. 8.00

  mgr Jolanta Soroczyńska

  „Wpływ nawyków żywieniowych na zawartość selenu, miedzi, cynku, manganu oraz ołowiu i kadmu u pacjentów z guzami ślinianek”

  prof. dr hab. Maria Borawska

  03.06.2009 r.

  godz.9.00

  mgr Ewa Czyżewska

  „Wpływ nawyków żywieniowych na zawartość selenu, cynku, miedzi, ołowiu i kadmu u pacjentów z nowotworami krtani”

  prof. dr hab. Maria Borawska

  04.05.2009 r.
  godz. 10.30

  mgr Adrian Stankiewicz

  "Działanie trombolityczne rekombinowanych pochodnych stafylokinazy w doświadczalnej zakrzepicy tętniczej"

  prof. dr hab. Ewa Chabielska

  06.02.2009 r.

  godz. 12.00

  mgr Katarzyna Raczkowska

  „Aktywność egzoglikozydaz lizosomalnych u chorych żywionych parenteralnie"

  dr hab. Jadwiga Snarska

  2008 rok

  Termin obrony

  Autor

  Temat

  Promotor

  05.12.2008 r.

  godz.12.00

  mgr Joanna Mikita

  „Badania nad wpływem antagonisty receptora aldosteronowego na układ hemostazy u szczura"

  prof. dr hab. Ewa Chabielska

  23.10.2008 r.

  godz. 9.00

  mgr Tomasz Słodownik

  „Synteza i badania biologiczne prolinowych pochodnych nitrozomocznika jako proleków przeciwnowotworowych"

  dr hab. Krzysztof Bielawski

  23.10.2008 r.

  godz. 10.30

  mgr Anna Skrzypiec

  „Badania nad rolą tkankowego aktywatora plazminogenu w regulacji drgawek i degradacji komórek hipokampa w przebiegu zespołu odstawienia etanolu"

  prof. dr hab. Włodzimierz Buczko

  29.09.2008 r.

  godz. 12.00

  mgr Radosław Rudź

  „Znaczenie presynaptycznych receptorów kannabinoidowych w niedokrwieniu mięśnia sercowego szczura”

  prof. dr hab. Barbara Malinowska

  26.09.2008 r.

  godz.12.00

  mgr Maria Irena Aleksandrowicz-Bukin

  „Wybrane cząsteczki nadrodziny TNF w surowicy chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową B-komórkową (PBL-B)"

  prof. dr hab. Ewa Jabłońska

  25.06.2008 r.

  godz. 8.30

  mgr Karol Franciszek Kramkowski

  „Badania nad nowym szlakiem syntezy angiotensyny II w osoczu i płytkach krwi szczura”

  prof. dr hab. Włodzimierz Buczko

  25.06.2008 r.

  godz. 9.30

  lek. Ewy Gułaj

  „Osoczowe metabolity kinureniny u chorych z otępieniem typu Alzheimera”

  dr hab. Dariusz Pawlak

  02.06.2008 r.

  godz. 13.00

  mgr Jolanta Czyżewska

  „Ocena wybranych markerów proliferacji komórkowej w zaawansowanych rakach żołądka"

  prof. dr hab. Andrzej Kemona

  10.01.2008 r.

  godz. 10.00

  mgr Michał Ciborowski

  „Poszukiwanie przyczyn niskiej skuteczności leków blokujących receptory GPIIb/IIIa w zapobieganiu nadkrzepliwości krwi i zwiększonej agregacji płytek"

  dr hab. Marian Tomasiak

  2007 rok

  Termin obrony

  Autor

  Temat

  Promotor

  19.11.2007 r.

  godz. 13.00

  mgr Beata Żelazowska-Rutkowska

  „Apoptoza limfocytów T i B w przyrosłych migdałkach gardłowych u dzieci chorych na wysiękowe zapalenie ucha"

  prof. dr hab. Jolanta Wysocka

  16.03.2007 r.

  godz. 12.00

  mgr Edyta Mazurek-Wądołkowska

  „Mechanizm zróżnicowanego wpływu hydrokortyzonu i 6-metyloprednizolonu na metabolizm kolagenu w fibroblastach skóry ludzkiej"

  prof. dr hab. Jerzy Pałka

  16.03.2007 r.

  godz. 13.00

  mgr Katarzyna Sosnowska

  „Molekularne mechanizmy przeciwnowotworowego działania nowego amidynowego analogu melfalanu"

  dr hab. Anna Bielawska

  29.03.2007 r.

  godz. 12.00

  mgr Anna Laskowska

  „Analiza postaci zakażeń szpitalnych w Końskich w latach 1993-2003. Ocena poziomu wiedzy pielęgniarek i pacjentów na temat zakażeń szpitalnych"

  prof. dr hab. Elzbieta Krajewska-Kułak

  9.02.2007 r.

  godz. 13.00

  mgr Katarzyna Kozłowska

  „Wybrane wskaźniki biochemiczne oceny funkcji nerek po leczeniu ostrej białaczki limfatycznej i nerczaka zarodkowego u dzieci”

  prof. dr hab. Jolanta Wysocka

  9.01.2007 r.

  godz. 11.00

  mgr Emil Trofimiuk

  „Zaburzenia poznawcze wywołane ekspozycją na przewlekły stres, oraz próba ich modyfikacji przez długotrwałe podawanie ekstraktu z dziurawca (Hypericum perforatum)”

  prof. dr hab. Jan Braszko

  2006 rok

  Termin obrony

  Autor

  Temat

  Promotor

  30.10.2006 r.

  godz. 11.30

  mgr Karol Ratomski

  „Ocena ekspresji wybranych adhezyn na limfocytach przyrosłych migdałków gardłowych u dzieci chorych na wysiękowe zapalenie ucha”

  prof. dr hab. Jolanta Wysocka

  17.10.2006 r.

  godz. 13.00

  mgr Agnieszka Zakrzeska

  „Udział receptorów adrenergicznych o niskim stanie powinowactwa w regulacji układu krążenia szczura”

  prof. dr hab. Barbara Malinowska

  26.06.2006 r.

  godz. 14.30

  mgr Anna Jadwiga Stypułkowska

  „Aktywność izoenzymów lizosomalnej N-acetylo-ß-D-heksozoaminidazy w narządach miąższowych i surowicy krwi szczurów narażonych na kadm”

  prof. dr hab. Krzysztof Zwierz

  26.05.2006 r.

  godz. 11.30

  mgr Kamil K. Michalak

  „Wpływ zielonej herbaty na zdolności antyoksydacyjne mózgu szczura zmienione w procesie starzenia i spożywaniem etanolu”

  prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska

  25.05.2006 r.

  godz. 11.30

  mgr Małgorzata Rusak

  „Apoptoza oraz aktywność ERK i JNK w leukocytach chorych z ostrą białaczką szpikową”

  prof. dr hab. Milena Dąbrowska

  12.01.2006 r.

  godz. 11.30

  mgr Wiesław Tomaszewski

  „Ocena wpływu zielonej herbaty na aktywność enzymów metabolizujących alkohole w wątrobie szczurów zatruwanych etanolem”

  dr hab. Lech Chrostek

  2005 rok

  Termin obrony

  Autor

  Temat

  Promotor

  15.11.2005 r.

  godz. 11.30

  mgr Małgorzata Elżbieta Zujko

  „Wpływ nawyków żywieniowych oraz palenia papierosów w okresie ciąży na zawartość cynku, manganu, selenu, kadmu i ołowiu w łożysku i krwi matki oraz krwi pępowinowej”

  prof. dr hab. Maria Borawska

  24.10.2005 r.

  godz. 11.00

  mgr Agnieszka Bancarewicz

  „Wpływ cytokiny rhTNF i alkilogliceroli z wątroby rekina na wzrost i powstawanie przerzutów wątobiaka Morrisa 5123”

  dr hab. Sławomir J. Terlikowski

  17.10.2005 r.

  godz. 12.00

  mgr Joanna Nazarko-Sadowska

  „Badania nad trombolitycznym działaniem losartanu i jego metabolitu EXP3174 w doświadczalnym modelu zakrzepicy żylnej w szczura”

  dr hab. Ewa Chabielska

  28.06.2005 r.

  godz. 11.00

  mgr Wioletta Pużewska

  „Wpływ wybranych cytokin na indukowaną syntezę tlenku azotu w leukocytach u chorych na raka płaskonabłonkowego jamy ustnej”

  dr hab. Ewa Jabłońska

  31.05.2005 r.

  godz. 12.00

  mgr Robert Szczerbiński

  „Azotany (V) w wodzie do picia jako czynnik ryzyka zdrowotnego ludności województwa podlaskiego”

  prof. dr hab. Jan Karczewski

  16.05.2005 r.

  godz. 12.00

  lek Andrzej Opadczuk

  „Badania nad plejotropowym działaniem chinaprilu”

  prof. dr hab. Włodzimierz Buczko

  12.05.2005 r.

  godz. 10.00

  mgr Monika Tomczyk

  „Badania składu chemicznego i aktywności biologicznej ziela uczepu trójlistkowego Bidens tripartita L.”

  prof. dr hab. Jan Gudej

  05.05.2005 r.

  godz. 12.00

  mgr Małgorzata Borzym-Kluczyk

  „Aktywność egzoglikozydaz nerki i surowicy chorych z rakiem nerkowokomórkowym”

  prof. dr hab. Krzysztof Zwierz

  05.05.2005 r.

  godz. 13.00

  mgr Przemysław Wielgat

  „Aktywność egzoglikozydaz lizosomalnych w guzach nowotworowych mózgu”

  prof. dr hab. Krzysztof Zwierz

  2004 rok

  Termin obrony

  Autor

  Temat

  Promotor

  09.11.2004 r.

  godz. 12.00

  mgr Tomasz Rusak

  „Poszukiwanie mechanizmu (ów) oddziaływania nadtlenoazotynu na płytki krwi”

  dr hab. Marian Tomasiak

  08.12.2004 r.
  godz. 10.30

  lek. Marek Przemysław Makieł

  „Ocena zdolności antyoksydacyjnych oraz stopnia nasilenia stresu oksydacyjnego w raku jelita grubego”

  prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska

  03.11.2004 r.
  godz. 11.00

  mgr Paweł Sienkiewicz

  „Mechanizm protekcyjnego działania genisteiny na biosyntezę kolagenu w warunkach stresu oksydacyjnego w hodowli fibroblastów skóry ludzkiej”

  prof. dr hab. Jerzy Pałka