Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Konkursy w Jednostkach Ogólnouczelnianych.