• Ostatnia zmiana 13.02.2018 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Neurochirurgii

   

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  prof. dr hab. n. med. Zenon Mariak

   

  Opiekun Koła:

   

  dr Robert Rutkowski

   

  Przewodniczący Koła:

   

  Magdalena Rybaczek, Lekarski III rok

  e-mail: magdalenarybaczek@interia.pl

  tel.: 573 367 167

   

  Profil prac naukowych:

   

  - prace z zakresu neurochirurgii naczyniowej oceniające chorych poddanych zabiegom klipsowania i embolizacji tętniaków wewnątrzczaszkowych
  - prace z zakresu neurologii inwazyjnej oceniające chorych poddanych zabiegom wertebroplastyki

   

  Praca praktyczna:

   

  - uczestniczenie w zabiegach operacyjnych
  - spotkania naukowe 

  - chirurgiczne szycie pod mikroskopem

   

  Terminy spotkań:

   

  Terminy kolejnego spotkania ustalane są na bieżąco z opiekunem koła.

   

  Lista członków:

   

  1. Magdalena Rybaczek, lekarski rok III
  2. Mateusz Jankiewicz, lekarski rok IV
  3. Emilia Bielecka, lekarski rok III
  4. Jakub Herman Iżycki, lekarski rok V
  5. Artur Keller, lekarski rok IV
  6. Monika Oleksiuk, lekarski IV rok
  7. Mateusz Matwiejuk, lekarski III rok

   

  Publikacje

   

  Prace wygłoszone na konferencjach