• Ostatnia zmiana 30.10.2020 przez Biuro Rektora

  Zasady rekrutacji

   

  Rekrutacja 2020/2021- XVIII edycja

   

   

  koszt nauki: 2500 zł - czesne za semestr (możliwość opłaty w ratach) oraz wpisowe 200 zł -płatne na konto:
  Bank Pekao SA Oddział w Białymstoku
  40 1240 5211 1111 0000 4920 7392
  z dopiskiem PSPOiZwOZ

   

  Wymagane dokumenty:

  • podanie na druku PSPOiZwOZ (pobierz druk wniosku)
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (możliwość przyjęcia osób z ostatniego roku studiów),
  • 1 zdjęcie.

   

  Dokumenty należy składać do 31.01.2021 r. w Biurze Prorektora ds. Klinicznych i Szkolenia Zawodowego UMB - lub pocztą na adres:

  Studium Podyplomowe
  ul. Jana Kilińskiego 1
  15-089 Białystok

  tel. 85 748 54 06

  www.facebook.com/studiumprawa

   

  Możliwość dofinansowania - Studium wpisane do Bazy Usług Rozwojowych.

   

  ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA. O PRZYJĘCIU DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

   

  Zarządzenie nr 1/2017

   

  Zgodnie z § 12 Regulaminu studiów podyplomowych prawa, organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia wprowadzam dla słuchaczy XV i kolejnych edycji Studium zniżki w opłatach za studia:

  - 10 % zniżki – wszystkie osoby, które złożą podanie do dnia 30 czerwca (decyduje data wpłynięcia podania do UMB)

  - 10% zniżki – w sytuacji, gdy co najmniej 3 osoby z jednej instytucji składają podania jednocześnie

  - 10% zniżki dla obecnych pracowników USK w Białymstoku, pracowników UMB, pracowników UDSK w Białymstoku

  - 5% zniżki dla osób zgłaszających się na studia z rekomendacji naszych absolwentów (wzór rekomendacji w załączniku)

  *zniżki nie sumują się