• Ostatnia zmiana 19.08.2021 przez Biuro Rektora

  Zasady rekrutacji

   

   

  Rekrutacja 2021/2022- XVIII edycja

   

  Rada Studium postanowiła o nie rozpoczynaniu studiów podyplomowych dwusemestralnych

  XVIII edycji Podyplomowego Studium Prawa, Organizacji i Zarządzania w Ochornie Zdrowia

  w  roku akademickim 2021/2022.