• Ostatnia zmiana 31.01.2018 przez Administrator UMB

  Biuro Kanclerza

  ul. Jana Kilińskiego 1

  15-089 Białystok

  I piętro w prawej części głównego Pałacu Branickich

  tel. 85 748 5414

  fax. 85 686 5114

  email: biuro.kanclerza@umb.edu.pl