• Ostatnia zmiana 20.12.2021 przez Dział Organizacji i Kontroli

  Inspektor Ochrony Danych

  mgr Emilia Minasz
  Inspektor Ochrony Danych

  Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

  tel. 85 686 52 15

  email: iod@umb.edu.pl

            emilia.minasz@umb.edu.pl

  ul. Jana Kilińskiego 1 ,  Pałac Branickich


  Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy:

   1. Informowanie pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe o obowiązkach spoczywających na nich na mocy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) i doradzanie im w tej sprawie.
   2. Monitorowanie przestrzegania RODO, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia pracowników uczestniczących w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty.
   3. Udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania.
   4. Współpraca z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   5. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w kwestiach związanych z przetwarzaniem, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji.
   6. Prowadzenie spraw związanych z wpływającymi do Uczelni wnioskami o informację publiczną, współpraca z jednostkami organizacyjnymi właściwymi merytorycznie w przygotowywaniu odpowiedzi.

   

  Do zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy:

  1. Zapewnienie ochrony informacji niejawnych.
  2. Współpraca z administratorem systemu i inspektorem bezpieczeństwa teleinformatycznego.
  3. Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji.
  4. Okresowa kontrola ewidencji materiałów i obiegu dokumentów.
  5. Opracowywanie planu ochrony jednostki organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji.
  6. Szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji.

   

  Inspektor Ochrony Danych UMB prowadzi szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych  w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. 

   

  Planowane szkolenia stacjonarne z ochrony danych osobowych przeprowadzane przez Inspektora Ochrony Danych

  w 2022 r.:

  • 10 styczeń 2022 r. poniedziałek g. 8.30 - 11.30 Sala Senatu
  • 21 styczeń 2022 r. piątek g. 8.30 - 11.30 Sala Senatu
  • 11 luty 2022 r. piątek g. 12.00 - 15.00 Sala Senatu
  • 21 luty 2022 r. poniedziałek g. 12.00 - 15.00 Sala Senatu

   

   

  Szkolenia w 2021 r.

  • 5 listopad piątek g. 11.00 - 14.00 Sala Senatu (szkolenie stacjonarne)
  • 17 listopad środa g. 12.00 - 15.00  !!!!! UWAGA ZMIANA MIEJSCA SZKOLENIA 17 listopada na AULA MAGNA w Korpusie głównym PAŁACU BRANICKICH salka nr 208 I piętro prawe skrzydło Pałacu Branickich (nad Muzeum Historii Medycyny i Farmacji) (szkolenie stacjonarne)
  • ODWOŁANE SZKOLENIE 3 grudzień piątek g. 12.00-15.00 salka nr 208 I piętro prawe skrzydło Pałacu Branickich (nad Muzeum Historii Medycyny i Farmacji) (szkolenie stacjonarne)
  • 13 grudzień poniedziałek g. 11.00-14.00 Sala Senatu (szkolenie stacjonarne)
  • 19 październik wtorek g. 11.00 - 14.00 Sala Senatu (szkolenie stacjonarne)
  • 4 październik poniedziałek g. 9.00 - 12.00 sala nr 208 I piętro prawe skrzydło Pałacu (szkolenie stacjonarne)
  • 24 sierpień  wtorek  g. 11.00  (szkolenie stacjonarne sala przy Kancelarii Ogólnej)
  • 23 lipiec piątek g. 11.00 (szkolenie stacjonarne sala nr 208 I piętro prawe skrzydło Pałacu)
  • 21 czerwiec poniedziałek g. 12.00 (szkolenie stacjonarne salka przy Kancelarii Ogólnej)
  • 11 czerwiec piątek g. 12.00 (szkolenie online)
  • 14 maj piątek g. 8.00 (szkolenie online)
  • 27 kwiecień wtorek g. 8.00 (szkolenie online)
  • 13 kwiecień wtorek g. 12.00 (szkolenie online)
  • 23 marzec wtorek g. 11.00 (szkolenie stacjonarne Sala Senatu)
  • 11 marzec czwartek g. 8.00 (szkolenie online)
  • 23 luty wtorek g. 12.00 (szkolenie online)
  • 10 luty środa g. 12.00 (szkolenie online)
  • 29 styczeń piątek g. 8.00 (szkolenie online)
  • 11 styczeń poniedziałek g. 12.00 (szkolenie online)

   

  Szkolenie trwa ok. 3 h

  Zapraszam pracowników, osoby współpracujące z Uczelnią na podstawie umów cywilno-prawnych, doktorantów, przedstawicieli Samorządu Studenckiego, Organizacji Studenckich, starostów roku, którzy nie brali jeszcze udziału w szkoleniu lub chcą uzupełnić informacje w zakresie ochrony danych osobowych.

  Udział w szkoleniu w wybranym terminie proszę poprzedzić zgłoszeniem drogą mailową na adres emilia.minasz@umb.edu.pl lub telefoniczną 85 6865215.

   

  Uwaga: osoby, którym terminy nie pasują lub nie mają możliwości uczestnictwa w szkoleniu online, proszę również o kontakt