• Ostatnia zmiana 28.07.2020 przez Dział Organizacji i Kontroli

  Inspektor Ochrony Danych

  mgr Emilia Minasz
  Inspektor Ochrony Danych

  tel. 85 686 52 15

  fax 85 686 51 14

  email: iod@umb.edu.pl

            emilia.minasz@umb.edu.pl

  ul. Jana Kilińskiego 1 ,  Pałac Branickich

  Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy:

   1. Informowanie pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe o obowiązkach spoczywających na nich na mocy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) i doradzanie im w tej sprawie.
   2. Monitorowanie przestrzegania RODO, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia pracowników uczestniczących w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty.
   3. Udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania.
   4. Współpraca z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   5. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w kwestiach związanych z przetwarzaniem, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji.

   

   

  Inspektor Ochrony Danych prowadzi szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Medycznym W Białymstoku.

   

  Szkolenia odbywają się we wtorki o godz. 11:00 w salce konferencyjnej przy Kancelarii Ogólnej  lub w Sali Senatu.

  Zapraszam w pierwszej kolejności pracowników, osoby współpracujące z Uczelnią na podstawie umów cywilno-prawnych, doktorantów, przedstawicieli Samorządu Studenckiego, Organizacji Studenckich, starostów roku, którzy nie brali jeszcze udziału w szkoleniu lub chcą uzupełnić informacje w zakresie ochrony danych osobowych.

  Udział w szkoleniu w wybranym terminie proszę poprzedzić drogą mailową na adres emilia.minasz@umb.edu.pl lub telefoniczną 85 6865215.

   

  Uwaga: osobom, którym terminy wtorkowe nie pasują, proszę o informację, w celu uzgodnienia innego terminu