Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Inspektor Ochrony Danych.
 • Ostatnia zmiana 08.09.2023 przez Dział Organizacji i Kontroli

  Inspektor Ochrony Danych

  mgr Emilia Minasz
  Inspektor Ochrony Danych

  tel. 85 686 52 15

  email: iod@umb.edu.pl

            emilia.minasz@umb.edu.pl

  ul. Jana Kilińskiego 1 ,  Pałac Branickich

  Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy:

   1. Informowanie pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe o obowiązkach spoczywających na nich na mocy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) i doradzanie im w tej sprawie.
   2. Monitorowanie przestrzegania RODO, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia pracowników uczestniczących w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty.
   3. Udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania.
   4. Współpraca z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   5. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w kwestiach związanych z przetwarzaniem, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji.
   6. Prowadzenie spraw związanych z wpływającymi do Uczelni wnioskami o informację publiczną, współpraca z jednostkami organizacyjnymi właściwymi merytorycznie w przygotowywaniu odpowiedzi.