Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Nowy profesor na UMB.
 • Ostatnia zmiana 30.07.2020 przez Medyk Białostocki

  Nowy profesor na UMB

  11 maja 2020 r. postanowieniem Prezydenta RP Tomasz Hryszko, prodziekan ds. rozwoju nauczania anglojęzycznego Wydziału Lekarskiego oraz kierownik II Kliniki Nefrologii z Oddziałem Leczenia Nadciśnienia Tętniczego i Pododdziałem Dializoterapii, otrzymał tytuł naukowy profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

  Prof. dr hab. n. med. Tomasz Hryszko jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. Posiada specjalizację z chorób wewnętrznych, nefrologii i transplantologii klinicznej.

  Pracę naukową i zawodową rozpoczął w Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych pod kierownictwem prof. dr hab. Michała Myśliwca. W 2001 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych, a w 2012 roku stopień doktora habilitowanego nauk medycznych na podstawie dorobku oraz cyklu prac „Cewniki dializacyjne: powikłania i czynniki ryzyka ich wystąpienia w terapii nerkozastępczej”. Od 2018 roku pracuje w II Klinice Nefrologii z Oddziałem Leczenia Nadciśnienia Tętniczego i Pododdziałem Dializoterapii, gdzie obecnie pełni funkcję kierownika. Zainteresowania naukowe prof. Tomasza Hryszko obejmują problematykę nefrologii interwencyjnej, zaburzenia krzepnięcia i fibrynolizy w chorobach nerek oraz zburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej.

  Dorobek naukowy prof. Tomasza Hryszko obejmuje prace o łącznym IF 100, indeks Hirscha 12, 1668 pkt MNiSW oraz 385 cytowań. Jest promotorem dwóch zakończonych przewodów doktorskich oraz trzech w trakcie realizacji. Laureat stypendium dla młodych naukowców Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, ministra edukacji, Nauki i Kultury rządu Japonii, a także nagród Ministra Zdrowia oraz JM Rektora UMB.

  Prof. Tomasz Hryszko odbył staże i szkolenia m.in. w Japonii, USA i Holandii. Jest prezesem Oddziału Północnowschodniego Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, członkiem grupy roboczej nefrologii interwencyjnej Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego, immunonefrologii oraz zaburzeń kostnych i mineralnych Europejskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Jest recenzentem czasopism polskich i międzynarodowych m.in. Critical Care, Scientific Reports, Endocrine. Od roku 2016 pełni funkcję prodziekana ds. rozwoju wydziału i nauczania anglojęzycznego wydziału lekarskiego. W 2018 roku został powołany na pełnomocnika JM Rektora ds. umiędzynarodowienia uczelni.

  Cele pozazawodowe na najbliższe lata: przebiec maraton poniżej 3 godzin (przed 50-tką), wyhodować cytrynowiec bonsai, zdobyć 1 kyu w Codewars w Pythonie i R. Jest szczęśliwym mężem i ojcem dwóch córek.

  Opr. bdc

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.