Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Nowi profesorowie na UMB.
 • Ostatnia zmiana 09.10.2019 przez Medyk Białostocki

  Nowi profesorowie na UMB

  27 czerwca 2019 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie trzej naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku odebrali z rąk prezydenta Andrzeja Dudy nominacje profesorskie.

   

  Prof. dr hab. n. med. Jerzy Wiktor Konstantynowicz (ur. 1965 w Giżycku) specjalista pediatrii i medycyny rodzinnej, w trakcie specjalizacji z reumatologii. Absolwent Wydziału Lekarskiego AMB (1989). Od 2014 pełni funkcję kierownika Kliniki Pediatrii, Reumatologii, Immunologii i Chorób Metabolicznych Kości UMB. Jest członkiem Komitetu Rozwoju Człowieka PAN.

  Znaczna część jego dorobku naukowego dotyczy zagadnień osteoporozy, chorób metabolicznych kości u dzieci, oceny masy kostnej i składowych ciała (body composition) i badań w zakresie witaminy D. Inny obszar stanowią badania satysfakcji pacjenta, komunikacji w relacjach lekarz - pacjent oraz dotyczące problematyki jakości życia, także z użyciem nowych narzędzi diagnostycznych (m. in. pierwsze polskie tłumaczenie i opublikowana walidacja kwestionariusza jakości życia w sarkopenii SarQol®). Wraz z zespołem wprowadził w Białymstoku leczenie dożylnymi bisfosfonianami ciężkich postaci wrodzonej łamliwości kości u dzieci. Współautor ponad 100 prac pełnotekstowych, w tym 69 publikacji w bazie Medline/PubMed o łącznym impact factor >149; h-Index=13. Przez wiele lat był członkiem SCR Radiosupeł oraz Chóru UMB, w tym również jego prezesem.

   

   Prof. dr hab. Wiesława Ewa Niklińska jest absolwentką kierunku Analityka Medyczna Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB z 1991 r. Bezpośrednio po studiach rozpoczęła pracę jako asystent w Zakładzie Fizjologii Wydziału Lekarskiego. W 1995 roku obroniła doktorat na podstawie rozprawy pt. „Wpływ unerwienia i aktywności ruchowej na zawartość fosfolipidów w mięśniach szkieletowych szczura”. W latach 1995 - 1996 przebywała na stypendium naukowym w National Institute of Health ( National Cancer Institute) w Bethesdzie (USA). Po powrocie rozpoczęła pracę w Zakładzie Histologii i Embriologii, gdzie pracuje do chwili obecnej. Od czterech lat jest kierownikiem tego zakładu. W 2009 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w dziedzinie biologia medyczna na podstawie dorobku i rozprawy habilitacyjnej pt. „Wybrane markery molekularne w niedrobno komórkowym raku płuca”. Zainteresowania naukowe prof. Wiesławy Ewy Niklińskiej koncentrują się na morfologii i biologii molekularnej raka płuca, podstawach molekularnych chorób nowotworowych, zmianach epigenetycznych i profilowaniu molekularnym raka płuca.

  Dorobek naukowy prof. Niklińskiej obejmuje 101 publikacji, 3 rozdziały w książkach międzynarodowych i 70 doniesień zjazdowych (IF= 93; MNiSW=855,5; h-index 17).

  Za działalność naukową i dydaktyczną prof. Niklińska nagradzana była wielokrotnie nagrodami naukowymi i dydaktycznymi Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Rektora UMB.

   

  Prof. dr hab. Andrzej Przylipiak jest specjalistą dermatologiem o profilu dermatologii estetycznej. Dyplom lekarza uzyskał w 1978 w Akademii Medycznej w Białymstoku (jego tata był na naszej uczelni prodziekanem ds. stomatologii). Swoje pierwsze lekarskie kroki stawiał w Zakładzie Onkologii AM w Białymstoku. Ma specjalizację z onkologii. W 1985 roku rozpoczął karierę naukową broniąc doktorat pod kierunkiem prof. Włodzimierza Buczko w Zakładzie Farmakodynamiki. W latach 1985 -1997 prowadził badania naukowe w zakresie neuroendokrynologii rozrodu w Uniwersyteckiej Klinice Ginekologicznej w Heidelbergu. W roku 1992 habilitował się w AMB u swojego dawnego promotora. Następnie przez długie lata pracował w Niemczech jako dermatolog. W zakresie liposukcji szkolił się u samego dra Gerharda Sattlera, światowej klasy eksperta liposukcji. Łącznie wykonał do tej pory 2700 zabiegów liposukcji. W 2010 roku objął stanowisko kierownika Samodzielnej Pracowni Medycyny Estetycznej (obecnie Zakład Medycyny Estetycznej) Wydziału Farmaceutycznego w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

  Opr. bdc

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.